Ongelmia taloyhtiön parkkipaikalla? Listasimme ratkaisut

Kirjoittanut Veera Saloheimo 16.8.2019
Kotitalo listaa ratkaisut taloyhtiöiden parkkipaikkaongelmiin Kuva: Berry Creative

Autopaikkoja ei ole tarpeeksi, taloyhtiön parkkipaikka on liian ahdas, autoja pysäköidään pelastustielle… Listasimme yleisimpiä pysäköintiin liittyviä ongelmia ja puntaroimme niihin erilaisia ratkaisuja.

Sama auto pysäköi jatkuvasti vieraspaikalla

1: Taloyhtiön parkkipaikka on liian pieni, jos vakituinen asukas pysäköi jatkuvasti vieraspaikalla. Voisiko vieraspaikan poistaa ja vuokrata kyseiselle asukkaalle? Vieraspaikoista ei yleensä ole määrätty yhtiöjärjestyksessä, ja hallitus voi päättää niiden poistamisesta.

2: Vieraspaikalle voi pystyttää kyltin, jossa kerrotaan aikarajoituksesta, esimerkiksi että paikalla saa olla maksimissaan kolme tuntia. Aikarajoituksen ongelma on valvonta. Jos mitään sanktioita ei ole luvassa, ongelmapysäköijä ei välitä rajoituksesta. Yksityistä pysäköinninvalvontaa on usein hankala saada valvomaan vain yhtä vieraspaikkaa.

3: Vieraspaikalla jatkuvasti olevasta autosta voi ottaa rekisterinumeron muistiin ja selvittää sen omistajan ajoneuvoliikennerekisteristä. Isännöitsijä voi sitten kehottaa häntä pysäköimään muualla tai – jos mahdollista − hankkimaan oman parkkipaikan.

Vieraspaikan käyttöä varten voi perustaa varauskalenterin.

4: Vieraspaikan käyttöä varten voi perustaa varauskalenterin. Ensiksi pitää päättää, millä alustalla se toimii ja kuka sitä ylläpitää. Kannattaa myös pohtia, miten ajoissa varaus täytyy tehdä. Halutaanko, että vieraspaikan idea tilapäisestä ja yllättävästä käytöstä säilyy?

Pysäköintipaikkoja ei riitä kaikille

1: Isännöitsijä ylläpitää autopaikan haluavista jonotuslistaa. Uusin tarvitsija menee aina jonon viimeiseksi. Yhtiössä asuvilla osakkailla sekä sijoittajaosakkailla ja heidän vuokralaisillaan on yhtäläinen oikeus paikkoihin. Asukkaan vaihtuessa autopaikka ei periydy hänen tilalleen muuttavalle vaan palautuu annettavaksi jonotuslistalla seuraavana olevalle. Jonotuslista on selkeä hallita, mutta voi kestää kauan, että sen kautta saa oman paikan.

2: Kun paikoista on pulaa, kannattaa tarkistaa, että paikat ovat vain aktiivisesti omaa autoa käyttävillä asukkailla. Tyhjiä paikkoja ei siis kannata vuokrata asukkaiden henkilökohtaisiksi vieraspaikoiksi.

Väliaikaisesti vapaista paikoista voi ilmoittaa viestiringissä.

3: Paikkoja voi kierrättää nopeahkossakin syklissä. Oikeus autopaikkaan voi olla määräaikainen, esimerkiksi 1–3 vuotta. Tämän jälkeen paikat voidaan jakaa uudelleen. Joissakin taloyhtiöissä on joka asunnolle kuuluva ykkösautopaikka, ja jäljelle jääneitä kakkospaikkoja kierrätetään tai ne arvotaan yhtiökokouksessa.

4: Väliaikaisesti vapaista paikoista voi ilmoittaa viestiringissä, vaikkapa taloyhtiön Facebook-ryhmässä. Facebook-ryhmä ei kuitenkaan ole virallinen kanava eikä isännöitsijä osallistu sen keskusteluun. Jos autopaikka jää pysyvästi ilman käyttöä, siitä pitää ilmoittaa isännöintiin.

5: Jos taloyhtiön parkkipaikan vieressä on tilaa, yhtiökokouksessa voidaan keskustella, halutaanko rakentaa lisää autopaikkoja. Kannattaa tarkastaa omalta kaupungilta tai kunnalta, tarvitaanko lisärakentamiseen lupia. Paikkoja voi olla mahdollista myös tiivistää, jos ne ovat isoja. Tai jos paikat ovat eri kokoisia, asukkaat voivat vaihtaa niitä keskenään autojen kokojen mukaan.

6: Henkilökohtaisten, nimettyjen paikkojen sijaan annetaan kaikille tai halukkaille pysäköintioikeus taloyhtiön pysäköintipaikoille. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä, joten ylibuukkauksen riski täytyy huomioida.

7: Yhteiskäyttöauto. Jos useamman huoneiston asukkaat käyttävät samaa autoa, tarve parkkipaikoille vähenee.

Lue lisää: Riitaa autopaikoista taloyhtiössä? Miettikää selvät pelisäännöt

Lue lisää: Ratkaise taistelu parkkipaikoista oikeudenmukaisesti

Autoja pysäköidään kiellettyihin paikkoihin

1: Jos taloyhtiön alueella pysäköidään kielletyille alueille, kuten pelastusteille ja viheralueille, tiedottamisesta ja näyttävistä kieltokylteistä on apua. Usein kyseessä on lyhytaikainen, tunnin tai parin pysäköinti, johon on hankalahko puuttua.

Yksityinen pysäköinninvalvonta voi auttaa.

2: Yksityinen pysäköinninvalvonta voi auttaa. Jos yksityisen pysäköinninvalvonnan kanssa on sopimus, sen voi soittaa paikalle, kun huomaa auton kielletyllä alueella. Tämä ratkaisu voi olla välttämätön, jos luvatonta pysäköintiä on taloyhtiön alueella paljon. Yksityisen pysäköinninvalvonnan huono puoli on se, että rehdisti pysäköivät asukkaat saattavat saada aiheetta valvontamaksuja: asukas, jolla on oma parkkipaikka, ei välttämättä aina muista pitää tässä järjestelyssä olennaista pysäköintitunnusta tuulilasissa näkyvillä.

3: Jos sama kuski pysäköi jatkuvasti kielletylle alueelle, hänen autostaan voi ottaa rekisterinumeron muistiin. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus voi selvittää kuskin ja ottaa häneen yhteyttä huomauttaakseen asiasta.

Autopaikkaa käytetään varastona

1: Jos autopaikalla pidetään jotakin häiritsevää, kuten hylkyautoa, isoa pakettiautoa, perävaunua tai asuntoautoa, hallitus voi tehdä päätöksen, jonka mukaan autopaikan jakoperuste on, että siinä pidetään henkilöautoa tai sitä pienempää ajoneuvoa, joka on aktiivisesti käytössä.

Autopaikat ovat liian kapeita

1: Eri-ikäisissä taloyhtiöissä parkkiruudut voivat olla hyvin kapeita, jolloin autoon voi olla hankala nousta tai on riskinä kolhaista auton ovella viereistä ajoneuvoa. Ongelmaan auttaa oikeastaan vain tiedottaminen eli muistuttaminen siitä, että auto pitää parkkeerata ruudun keskelle.

Taloyhtiön parkkipaikka ei ole käytössä remontin aikana

1: Isojen remonttien, kuten katto-, julkisivu- tai putkiremontin aikana parkkipaikkoja tarvitaan usein kuorma-autoille, siirtolavoille ja remonttimateriaaleille. Parkkipaikkojen haltijoiden pitää pysäköidä väliaikaisesti muualle, käytännössä katujen varsiin. Hyvällä etukäteistiedotuksella voidaan ennaltaehkäistä se, että tilanne tulee yllätyksenä.

Juttua varten on haastateltu isännöitsijä Kirsi Björkqvistiä Artik-Isännöinnistä ja isännöitsijä Pasi Apellia Isännöinti Apellista.

Lue lisää: Miten autopaikkoja jaetaan, kun monta taloyhtiötä hallinnoi parkkipaikkaa?

Lue myös: Näin syntyi yli 50 taloyhtiön ja yli tuhannen sähköauton lataamiseen mahdollistava parkkialue

Veera Saloheimo

Kirjoittaja: Veera Saloheimo

Haluan palvella lukijoita tarjoamalla kirjoituksillani vinkkejä ja hyötytietoa sujuvaan arkeen ja fiksuun taloudenpitoon taloyhtiössä. Hankalistakin ilmiöistä kerrotaan ymmärrettävällä kielellä.  

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Veera Saloheimo →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Parkkipaikat