Tietosuoja Kotitalossa

Turvallisuus on tärkeää oman taloyhtiön lisäksi myös omista henkilötiedoista huolehdittaessa. Henkilötietojen huolellinen käsittely onkin juuri siksi tärkeää meille.

Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sekä huomioiden hyvän käytännöt tiedonhallinnassa sekä tietojen käsittelyssä. Meille on tärkeintä, ettei tilaajiemme yksityisyys vaarannu.

Käytämme henkilötietoja Kotitalo-median sekä Kotitalon uutiskirjeen lähettämiseen, lehtitilausten laskutukseen, suoramarkkinointiin, lukijakilpailuihin ja lukijatutkimusten tekemiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Lukijoiden antamaa palautetta hyödynnämme, jotta voimme kehittää lehteämme lukijoidemme toiveet huomioiden.

Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen tai sopimuksen perusteella tai lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten IT-toimittajia, tapahtumanjärjestäjiä ja kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia.

Annamme pyydettäessä lisätietoja henkilötietojen käsittelijöistä ja muista vastaanottajista.

Rekisteriin on kirjattu seuraavat henkilötiedot:

  • Tilaajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja sähköpostiosoite tai muu sähköinen osoitetieto, puhelinnumero), rooli taloyhtiössä, tilauksen saajat ja toimitusosoitteet, maksukortti- ja maksuhistoriatiedot, lukijapalautetiedot.
  • Lisäksi keräämme lukijakilpailujemme yhteydessä vastaajilta nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteet.
  • Suoramarkkinoinnin osalta keräämme vain kulloinkin tarvittavat tiedot (mm. nimi ja yhteystiedot).
  • Tapahtumien osalta henkilötietoja käytetään tapahtumasta viestimiseen sekä ilmoittautumiseen. Kerättäviä tietoja on mm. nimi ja yhteystiedot.

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään tai lehden tilaajalta. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja myös viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tietoja säilytetään pääasiassa tilauksen keston ajan. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään tarpeellisin osin esimerkiksi laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi sekä mahdollisen uuden asiakkuuden perustamiseksi.

Lukijakilpailuun osallistumisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan palkintojen toimittamisen jälkeen viimeistään kolmen kuukauden (3kk) kuluessa. Tapahtumien osalta henkilötiedot poistetaan järjestetyn tapahtuman jälkeen viimeistään kolme kuukautta (3kk) tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa, esimerkiksi kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Vastauksia tarkempiin kysymyksiin henkilötietojenkäsittelystä antaa Marianne Falck-Hvilstafeldttilaukset@kotitalolehti.fi