Tietosuoja Kotitalossa

Turvallisuus on tärkeää oman taloyhtiön lisäksi myös omista henkilötiedoista huolehdittaessa. Henkilötietojen huolellinen käsittely onkin juuri siksi tärkeää meille.

Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sekä huomioiden hyvän käytännöt tiedonhallinnassa sekä tietojen käsittelyssä. Meille on tärkeintä, ettei tilaajiemme yksityisyys vaarannu.

Käytämme henkilötietoja Kotitalo-lehden sekä Kuulumisia Kotitalosta -uutiskirjeen lähettämiseen, lehtitilausten laskutukseen, suoramarkkinointiin ja lukijatutkimusten tekemiseen. Lukijoiden antamaa palautetta hyödynnämme, jotta voimme kehittää lehteämme lukijoidemme toiveet huomioiden.

Rekisteriin on kirjattu seuraavat henkilötiedot:

  • tilaajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja sähköpostiosoite tai muu sähköinen osoitetieto, puhelinnumero), tilauksen saajat ja toimitusosoitteet, lukijapalautetiedot.
  • Lisäksi keräämme lukijakilpailujemme yhteydessä vastaajilta nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteet.

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään tai lehden tilaajalta. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja myös viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tietoja säilytetään pääasiassa tilauksen keston ajan. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään tarpeellisin osin esimerkiksi laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi sekä mahdollisen uuden asiakkuuden perustamiseksi. Lukijakilpailuun osallistumisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan palkintojen toimittamisen jälkeen.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Vastauksia tarkempiin kysymyksiin henkilötietojenkäsittelystä antaa Laura Blisstilaukset@kotitalehti.fi