Kustantajan linja

Kotitalon kustantajan linja

Kotitalo on taloyhtiöasumisen erikoismedia, jota tehdään journalistisin periaattein. Kotitalo palvelee lukijoitaan paitsi laadukkailla sisällöillä myös erilaisilla palveluilla. Kotitaloa kehitetään jatkuvasti median ja taloyhtiöasumisen muutokset huomioiden. ​

Kotitaloa kustantaa Suomen Isännöintiliiton täysin omistama Isännöintiliiton Palvelu Oy. Taloyhtiöasumisen laadukkaalle tiedolle on suuri tarve ja asumisen taitojen parantamisella on iso yhteiskunnallinen merkitys. Isännöintiliitto edistää maailman parasta asumista, ja Kotitalo on tärkeä osa tätä työtä. Kotitalo on merkittävä Isännöintiliitolle myös taloudellisesti. ​

Kotitalon toimituksellinen linja

Kotitalo käsittelee asumista ja sen ilmiöitä taloyhtiössä asumisen näkökulmasta.​

Aiheina ovat muun muassa yhteinen päätöksenteko ja johtaminen, yhteisö ja sen rakentaminen, taloyhtiöiden ja asumisen investoinnit ja taloudellinen kannattavuus, terveellisyys, kestävyys, turvallisuus, taloyhtiöihin liittyvä kaupunkikehitys, tapahtumat, palvelut, asuntosijoittaminen sekä asumisen viihtyisyys, estetiikka ja kodin tuntu.

Kotitalo tarkastelee aiheitaan taustoittamalla isompia ilmiöitä, jakamalla muiden parhaita käytäntöjä ja antamalla konkreettisia vinkkejä ja neuvoja kaikille, jotka haluavat saada enemmän irti taloyhtiöissä asumisesta.

Erityisinä kohderyhminä ovat asumisensa ratkaisuista tietoiset tai tietoisiksi haluavat ihan tavalliset asukkaat sekä taloyhtiöiden nykyiset tai tulevat hallituksen jäsenet.