Parkkipaikkaohjeistuksen noudattaminen – onko määräysten vastaista, jos autopaikan käyttäjä ei itse asu talossa?

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 7.2.2023
Anna-Kaisa Jormanainen

Tällä palstalla vastataan lukijoiden kysymyksiin. Voit lähettää juridisia kysymyksiä sähköpostitse: toimitus@kotitalolehti.fi.

Parkkialueemme käyttöä on ohjeistettu hallituksen päätöksellä, joka on myös kaikille jaetussa Asukasoppaassa. Siinä kerrotaan, että pysäköintialue on tarkoitettu asukkaiden henkilöautoille, yksi paikka asuntoa kohti. Kysyin hallitukselta, eikö ole määräysten vastaista, että erään autopaikan käyttäjä ei itse asu talossa. Sain vastauksen: “Oppaassa kyllä lukee, että autopaikat on tarkoitettu asukkaiden autoille, mutta niitä ei ole pakko noudattaa, koska niiden lainsäädännöllinen painoarvo on luokkaa suositus.” Eikö hallitus voi erilaisilla ohjeilla ohjata erilaisia toimintoja? Onko niin, ettei esimerkiksi pesulan käyttöohjekaan ole kuin suositus, jota asukas voi tulkita niin kuin haluaa?

Hallituksen päättämää linjaa tulisi noudattaa. Hallituksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tämän tehtävän nojalla hallitus voi pätevästi päättää kaikista muista taloyhtiön asioista, paitsi niistä, jotka kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan. Hallituksella on siis toimivalta päättää monista eri käytännön asioista.

Hallituksella on kuitenkin oikeus muuttaa aikaisemman päätöksen mukaista linjaansa muun muassa autopaikkojen jakoperiaatteiden osalta, kunhan hallitus noudattaa lakia ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Jos autopaikkoja on enemmän, kuin asukkaat niitä tarvitsevat, voi olla taloyhtiön etu, että hallitus vuokraa niitä myös taloyhtiön ulkopuolisille.

Kysymykseen vastasi asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Parkkipaikat