Riitaa autopaikoista taloyhtiössä? Miettikää selvät pelisäännöt

Kirjoittanut Maria Rautio 16.8.2019
Autopaikat töytyy jakaa oikeudenmukaisesti osakkaiden ja asukkaiden kesken, Kuva: Kaisa Leiwo

Autopaikat ovat ympärivuotinen keskustelunaihe taloyhtiöissä.  Kun autopaikkatoiminnalla on selvät pelisäännöt, ristiriitatilanteet on helppo ratkaista.

Yleisin tapa hallinnoida autopaikkoja on vuokrata niitä asukkaiden käyttöön, jolloin taloyhtiölle kertyy tuloa.

Jotta ristiriidoilta vältytään, on vuokraustoiminnassa noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta: jokaiselle osakkeenomistajalle, niin asuin- kuin liikehuoneistojen omistajille ja heidän vuokralaisilleen, on annettava mahdollisuus autopaikkaan. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaiset autopaikkojen jakosäännöt on hyvä vahvistaa yhtiökokouksessa.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaiset autopaikkojen jakosäännöt on hyvä vahvistaa yhtiökokouksessa.

Jos taloyhtiöllä on autopaikkoja vähemmän kuin huoneistoja, yhtiön täytyy ensiksi selvittää, ketkä osakkaista tai heidän vuokralaisistaan ovat halukkaita vuokraamaan paikan. Tämän jälkeen isännöitsijä tekee vuokrasopimukset niiden autopaikkaa pyytäneiden kanssa, jotka jakosääntöjen mukaan ovat autopaikkaan oikeutettuja.

Yhtiössä, jossa autopaikkoja on yli huoneistojen määrän, autopaikkojen vuokraus voisi toimia esimerkiksi siten, että jokaista huoneistoa kohti osoitetaan yksi paikka. Loput paikat täytetään päätettyjen jakosääntöjen mukaisesti. Isännöitsijä ylläpitää autopaikattomien jonotuslistaa.

Autopaikat osakkeenomistajien hallinnassa

Autopaikat voivat olla taloyhtiössä erillisinä osakkeina, jolloin jokainen osakkeenomistaja päättää itse paikan käytöstä ja sen mahdollisesta edelleenvuokrauksesta. Osakkeenomistajalla on myös valtuus määritellä, mihin hintaan hän vuokraa autopaikan, ja tehdä näin voittoa. Autopaikkaan liittyvät kulut katetaan normaaliin tapaan vastikkeilla.

Taloyhtiö ei voi puuttua siihen, kuka omistajan autopaikkaa käyttää. Autopaikan luovuttaminen yhtiön ulkopuolisille voidaan kuitenkin rajoittaa lunastuslausekkeella.

Taloyhtiö ei voi puuttua siihen, kuka omistajan autopaikkaa käyttää.

Tämä toimintamalli ei vaadi taloyhtiöltä erillisiä hallinnollisia toimenpiteitä. Toisaalta se ei myöskään mahdollista autopaikkojen tasapuolista jakoa.

Osan vuodesta asuvilla voi olla mahdollisuus autopaikkaan

Yhdenvertaisuus autopaikkojen jaossa vaatii tulkintaa. Pääsääntö on, että harvoja autopaikkoja jaettaessa autopaikan saantiin saa ja pitää vaikuttaa paitsi autopaikan tarve myös se, asuuko osakas huoneistossa vakituisesti vai osan vuodesta.

Itä-Suomen hovioikeus on antanut vastikään ratkaisun, jossa todettiin, että silloin, kun yhtiössä on autopaikkoja yhtä paljon kuin huoneistoja, kaikilla osakkailla asumisen kestosta riippumatta on oikeus autopaikkaan.  Toisin sanoen osakkaat, jotka käyttävät asuntoa vain osan vuodesta, voidaan ohittaa vain silloin, kun autopaikkaa ei riitä jokaiselle huoneistolle.

Lue lisää: Ongelmia taloyhtiön parkkipaikalla? Listasimme ratkaisut

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Parkkipaikat