Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miten valtakirjaa käytetään yhtiökokouksessa?

Valtakirja on kirjallinen suostumus, jolla osakas valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään yhtiökokouksessa. 

Osakasta voi edustaa kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö. Valtuutetun ei tarvitse olla saman talon osakas tai edes asua samassa talossa. 

Valtuutetun pitää esittää yhtiökokouksessa päivätty valtakirja tai muutoin osoittaa luotettavalla tavalla osakkaalta saamansa valtuutus. Valtuutukselle ei ole määrätty laissa erityisiä muotovaatimuksia. Suositeltavin tapa valtuuttaa on antaa valtuutetulle kirjallinen ja päivätty valtakirja.  

Valtakirjapohja kannattaa lähettää osakkaille yhtiökokouskutsun mukana, mutta myös itse laadittu valtakirja on pätevä. Usein valtakirjapohjassa on täytettävinä kohtina valtuuttajaa ja valtuutettua koskevat tiedot sekä taloyhtiön nimi, huoneiston numero ja yhtiökokouksen päivämäärä. Valtakirja vahvistetaan kirjaamalla paikka, päivämäärä ja allekirjoitus nimenselvennyksineen. 

Sama ihminen voi edustaa useampaa osakasta. Valtuutettu äänestää yhtiökokouksessa aina edustamansa tai edustamiensa osakkaiden näkemysten mukaisesti. Esityslista kannattaakin käydä läpi ennen kokousta ja ohjeistaa valtuutettua äänestämään haluamallaan tavalla. 

Lue lisää: Mitä yhtiökokouksessa tapahtuu? Tilaa ilmainen yhtiökokousopas

Lue lisää: Vuoden tärkein kokous edessä − näin otat yhtiökokouksen haltuun

Lue myös: Etäyhtiökokous vaati opettelua, mutta onnistui hyvin: ”Näin voimme saada jokaisen äänen kuuluviin”