Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Milloin osakas saa hyvitystä itse teettämästään kylpyhuoneremontista?

Taloyhtiössä on harvinaista saada hyvityksiä itse teettämistään remonteista. Jos jotakin hyvitetään, summa on usein osakkaalle pettymys, sillä korvaukset jäävät pieniksi.

Taloyhtiön on huomioitava osakkaiden itse aiemmin teettämät remontit, kun kiinteistössä ryhdytään muutos- tai kunnossapitotöihin. Osakas voi kuitenkin saada hyvitystä taloyhtiön remontin omasta maksuosuudestaan vain silloin, jos osakkaan teettämä remontti vähentää tulevan remontin kustannuksia taloyhtiölle.

Hyvitykseen on oikeutettu, jos aiemmin teetetty työ täyttää neljä ehtoa: työ on hyödynnettävissä tulevassa remontissa, siitä syntyy säästöä taloyhtiölle, se on tehty osakkaan kustannuksella ja työ on sama kuin se, jonka taloyhtiö on teettämässä.

Vaikka osakas olisi uusituttanut putket asunnostaan, niin taloyhtiön remontissa uusitaan usein myös pystyhormissa kulkevat putket. Niiden yhdistäminen osakkaan uusimiin putkiin ei aina onnistu rakenteita purkamatta, mikä voi tarkoittaa koko kylpyhuoneen uutta remonttia. Tällaisessa tilanteessa osakkaan teettämästä remontista ei synny säästöä taloyhtiölle, joten hyvitystä ei voi saada lainkaan.

Jos osakkaalle maksetaan hyvitystä, se voi olla enintään taloyhtiölle koituvan säästön suuruinen korvaus eikä koskaan suurempi kuin osakkaan yhtiövastikkeen mukainen vastikeosuus.

Hyvitystä ei voi myöskään saada, ellei esitä hyvitysvaatimustaan ajoissa ja jos taloyhtiö ei osaa ottaa vaatimusta huomioon.

Hallitushai

Lue myös: Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi vuoden 2021 taloyhtiöiden avustukset