Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Mikä on taloyhtiön vastuu urakkatilauksissa?

Taloyhtiön johdon, eli hallituksen ja isännöitsijän, tehtävään kuuluu huolehtia, että taloyhtiön korjaushanke suunnitellaan, sovitaan, toteutetaan ja valvotaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa yhtiölle tai osakkeenomistajille. Taloyhtiön urakan kilpailutuksesta vastaa isännöitsijä. 

Suuremmissa hankkeissa kilpailutuksen hoitaa usein taloyhtiön valitsema ulkopuolinen asiantuntija, kuten projektipäällikkö. Taloyhtiön vastuulla urakkatilauksissa on projektin suunnittelu, kilpailutus sekä urakoitsijan valinta. 

Taloyhtiön on myös valittava urakalle valvoja, jonka tehtävä on valvoa, että työt tehdään sovitusti suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastuullisessa tilaamisessa tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä hankkeen kokoon nähden. Tarjouskilpailussa tulee toimia hyvän tavan mukaisesti, ja taloyhtiön tulee kohdella kaikkia kilpailuun osallistuvia tasapuolisesti ketään syrjimättä tai suosimatta.

Taloyhtiön on tehtävä urakoitsijan kanssa korjaustöistä kirjallinen urakkasopimus. Urakkasopimuksella sovitaan urakoitsijan vastuulle kuuluvan urakkasuorituksen sisällöstä ja urakkahinnasta. Usein urakkaan sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).