Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Mikä on hallituksen rooli isossa remontissa?

Taloyhtiön hallituksen pitää isossa remonttiprojektissa ennen kaikkea valmistautua kokouksiin ja tehdä päätöksiä.

Aluksi hallitus tekee isännöinnin kanssa selvityksiä taloyhtiön rakenteiden kunnosta. Hallitus myös selvittää osakkaiden näkemyksiä. Selvitysten ja taloyhtiön strategian pohjalta hallitus edistää korjauksia.

Toiseksi yhtiön johto tekee alustavan ehdotuksen yhtiökokoukselle, joka päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä. Isännöinti teettää hankesuunnitelman ammattilaisilla, ja hallitus päättää, mitä toteutustapaa se ehdottaa yhtiökokoukselle. Toteutussuunnitteluvaiheessa hallituksen tärkein tehtävä on käydä läpi urakkatarjoukset. Tämän jälkeen hallitus esittää yhtiökokoukselle urakoitsijaa.

Isännöinnin johdolla hallitus selvittää esimerkiksi remontin rahoituksen, valitsee projektipäällikön ja päättää tiedotuksesta. Hallituksen rooliin voi kuulua myös työmaakokouksiin osallistuminen urakan aikana.

Iso prosessi vaatii hallitukselta paljon päätöksiä ja isännöinniltä paljon töitä. Johto käyttää isoon
hankkeeseen jopa 300 tuntia. Iso remontti vaatii hallitukselta sitoutumista, sillä kokonaisuutena
se voi viedä 3–5 vuotta.