Keltanokka-palstalta löydät vastauksia siihen, miten taloyhtiön hallitus toimii.

Miksi kunnossapitovastuuta pitää noudattaa?

Kunnossapitovastuujaon noudattaminen on pakollista, ei pelkkä suositus. Laki määrää osakkaan ja taloyhtiön vastuut kunnossapidosta, mutta taloyhtiö voi poiketa laissa säädetystä vastuunjaosta yhtiöjärjestysmääräyksillä.

Vastuunjakoa koskevat määräykset on kirjattava yhtiöjärjestykseen selvästi. Lakimieheltä tai isännöinniltä kannattaa kysyä neuvoa, jotta tulkinnanvaraisia kohtia ei jää.

Joskus taloyhtiöön muodostuu käytäntöjä, jotka eivät noudata laissa säädettyjä tai yhtiöjärjestykseen kirjattuja vastuita. Osakkaille on vaikka saattanut muodostua tavaksi kustantaa kosteusvaurioituneiden kylpyhuoneiden korjaukset itse. Jos uusi osakas huomaakin yhtiöjärjestyksestä, että märkätilojen kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle, konflikti syntyy lähes varmasti.

Hallituksen jäsenen on tärkeää tuntea vastuunjako yhtiössään. Jos hallitus toimii sen vastaisesti, seurauksena voi olla vahingonkorvausvastuu. Myös osakkaan kannattaa tutustua yhtiöjärjestykseen ja vedota siihen tarpeen tullen, jos sovittuja kunnossapitovastuita ei ole noudatettu.

Lue myös: Mietityttääkö uusi vastuunjakotaulukko? Näin se toimii