Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi taloyhtiöiden avustukset

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 2.4.2019 ja päivitetty 11.4.2019
Kuvitus: Outi Kainiemi

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitettujen korjausavustusten määrä on vähentynyt viime vuosina rajusti, mutta jotain on yhä jäljellä. Kotitalo kokosi nykyiset avustustukset ja niiden ehdot.

Tamperelaisessa taloyhtiössä tehtiin viitisen vuotta sitten remontti, jolla talon energiankulutus pudotettiin alle puoleen. Keinoja olivat maalämmön ohella poistoilman, jäteveden ja huoneistokohtaisten viilennyskoneiden lämmöntalteenotot, aurinkovaraajat ja -paneelit sekä ikkunoiden ja ovien uusiminen.

Remontti onnistui niin hyvin, että yhtiöstä tuli Suomen ensimmäinen asuintalo, joka myy ylijäämälämpöä takaisin paikalliselle energiayhtiölle. Ison remontin mahdollisti EU:n energiaremonttituki, kertaa isännöitsijä Harri Vilonen HM-isännöintipalvelut Oy:stä. Taloyhtiö sai tukea noin 200 000 euroa, mikä on poikkeuksellisen suuri summa.

Joku porkkana olisi hyvä olla, jotta energiaremontteja tehtäisi riittävästi.

Enää ei EU-tukea saa. Myös kansalliset energia-avustukset taloyhtiöille on nollattu, vaikka samaan aikaan Suomelle on luotu kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Vilonen pohtii, että joku porkkana olisi hyvä olla, jotta energiaremontteja tehtäisi riittävästi. Muuten ei tavoitteita välttämättä saavuteta.

Suurimmat tukirahat pyörivät tällä haavaa hissien rakentamisessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA jakaa avustuksia valtion kassasta ja lisäksi moni kaupunki tukee hankkeita omasta pussistaan. Isännöitsijä Olli Pajanen helsinkiläisestä Tili-Kiinti Oy:stä sanoo suoraan, että ilman tukia hissit jäisivät rakentamatta. Samalla hän vinkkaa kahdesta tärkeästä seikasta:

– Hissiavustuksen myöntämispäätös pitää olla saatu ennen kuin työt aloitetaan. Toiseksi urakkasopimukseen pitää kirjata, että jos avustusta ei tule, sopimus raukeaa.

Tällä hetkellä taloyhtiöt voivat hakea seuraavia avustuksia:

1. Hissiavustus

 • Hissiavustusta saa uuden henkilöhissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
 • Tuen saanti edellyttää, ettei talossa ennestään ole hissiä. Lisäksi rakennuksessa pitää olla vähintään kolme asuntoa ja ainakin kaksi asuntoa päällekkäin, ja sen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.
 • Hissiavustusta haetaan ARA:lta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Vuonna 2019 ARA jakaa hissi- ja esteettömyysavustuksina 35,5 miljoonaa euroa. Summaa ei ole korvamerkitty näiden kahden avustuksen kesken, vaan tukia myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.
 • ARA:n hissiavustuksen lisäksi moni kaupunki myöntää tukea hissiremontteihin. Tukien määrä ja ehdot vaihtelevat. Oman kaupungin tai kunnan avustuksiin ja niiden ehtoihin kannattaa tutustua ennen hankkeen aloittamista.

2. Esteettömyysavustus

 • Esteettömyysavustus on tarkoitettu liikkumisesteiden poistoon, jotta liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen, asuntoihin ja taloyhtiön muihin tiloihin mahdollistuu. Avustettavia toimia ovat esimerkiksi ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien, kaiteiden ja porrashissin rakentaminen. Tänä vuonna avustusta saa myös olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksiin.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.
 • Hissiavustusta haetaan ARA:lta.
 • Hakuaika on jatkuva.

3. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

 • Avustus on tarkoitettu sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen taloyhtiöissä. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu sekä hankkeen toteutuessa sähköpääkeskuksen muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit ynnä niihin liittyvät maanrakennustyöt. Latauslaitteet sisältyvät tuen piiriin, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.
 • Avustus on enintään 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, tai enintään 90 000 euroa.
 • Avustuksen edellytys on, että taloyhtiö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle.
 • Avustusta haetaan ARA:lta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Vuonna 2019 avustuksiin on varattu 1,5 miljoonaa euroa.

4. Rakennusperinnön hoitoavustus

 • Vanhimmat kerrostalot voivat saada avustusta rakennusperinnön hoitoon. Tuki on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustusta ei saa rakennuksen käyttömukavuuden lisäämiseen, kuten vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin, sähköistämiseen tai vuosikorjauksiin.
 • Tapauskohtaisesti harkittavan avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Avustus edellyttää, että rakennus on suojeltu, se kuuluu merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen tai on muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokas.
 • Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.
 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun lopussa.
 • Tukea haetaan ELY-keskukselta.

5. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

 • Muutamia vanhimpia kerrostaloja voi koskea myös rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus. Se tähtää arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen ja tukee rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Hanke voi koskea myös rakennuksen osaa.
 • Avustuksen osuus on enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Tukea voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat.
 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun alussa.
 • Avustusta haetaan Museovirastolta.
 • Viime vuosina tuen kokonaissumma on ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Rahoitus