Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi vuoden 2020 taloyhtiöiden avustukset

Kirjoittanut Matti Tuovinen 2.4.2019 ja päivitetty 15.1.2020
Kuvitus: Outi Kainiemi

Asunto-osakeyhtiöille on tullut vuonna 2020 kaksi uutta tukea. Ylipäänsä avustusten kokonaispotti on tänä vuonna edellisvuotta suurempi. Kotitalo kokosi nykyiset avustukset ja niiden ehdot.

Asunto-osakeyhtiöiden ulottuville on tullut uusia avustuksia. Uusia tukia ovat energia-avustus ja sisäilma-avustus.

Energia-avustuksiin on varattu 20 miljoonaa euroa. Sisäilma-avustukset taas sisältyvät 28,5 miljoonaa euron pottiin, joka on budjetoitu yhteisesti neljälle eri tukimuodolle. Kun lisäksi määräraha sähköautojen latausinfran rakentamisavustuksiin kasvoi, näyttää tilanne taloyhtiöiden kannalta aiempaa valoisammalta.

Tukimuodot tulivat tarpeeseen ja ovat merkittäviä ilmastotalkoidenkin kannalta. Samalla ne kannustavat taloyhtiöitä remontteihin ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon.

Tällä hetkellä taloyhtiöt voivat hakea seuraavia avustuksia:

1. Energia-avustus

 • Uusi avustus, jota myönnetään asuintalon energiatehokkuutta parantavien remonttien suunnittelu- ja korjauskustannuksiin.
 • Avustusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Hakemukseen tarvitaan laskelma talon rakentamisvuoden E-luvusta, laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä asiantuntijan laatima selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.
 • Asuinrakennus on saatava vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät.
 • Tukea myönnetään useimmiten 50 prosenttia hankkeen toteutuneista kustannuksista, joskin vaihteluväli on 20–100 prosenttia toteutuneista kustannuksista.
 • Avustus maksetaan, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella ja toteutuneet kustannukset selvitetty.
 • Avustuksiin on varattu yhteensä 100 miljoona euroa: 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 2022.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

2. Sisäilma-avustus

 • Uusi avustus, joka on tarkoitettu sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin, mutta ei korjauksiin. Ehtona on myös, että asunnossa tai asuinrakennuksessa on tehty kuntotutkimus.
 • Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.
 • Tukea haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Avustuksiin on varattu vuonna 2020 kaikkiaan 1,3 miljoonaa euroa.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

3. Esteettömyysavustus

 • Esteettömyysavustus on tarkoitettu liikkumisesteiden poistoon, jotta liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen, asuntoihin ja taloyhtiön muihin tiloihin mahdollistuu. Avustettavia toimia ovat esimerkiksi ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien, kaiteiden ja porrashissin rakentaminen.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.
 • Esteettömyysavusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

4. Hissiavustus

 • ARA myöntää hissiavustusta saa uuden henkilöhissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
 • Tuen saanti edellyttää, että rakennuksessa on vähintään kolme asuntoa ja ainakin kaksi asuntoa päällekkäin, ja sen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.
 • Hissiavustusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Hissi- ja esteettömyysavustuksiin, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksiin sekä avustuksiin sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa tehtäviin kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnitteluun on varattu vuodelle 2020 yhteensä 28,5 miljoonaa euroa.
 • ARAn hissiavustuksen lisäksi moni kaupunki myöntää tukea hissiremontteihin. Tukien määrä ja ehdot vaihtelevat. Oman kaupungin tai kunnan avustuksiin ja niiden ehtoihin kannattaa tutustua ennen hankkeen aloittamista.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

Lue lisää: Hissittömään taloon tuli hissi, portaikko avartui valoisaksi

5. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

 • Avustus on tarkoitettu sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen taloyhtiöissä. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu sekä hankkeen toteutuessa sähköpääkeskuksen muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt. Latauslaitteet sisältyvät tuen piiriin, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.
 • Avustus on tyypillisesti 35 ja enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Vuodelle 2020 ehtoihin lisättiin niin sanottu tehokannuste, jonka myötä tukea voi saada 50 prosenttia toteutuneista kuluista, jos puolella uusista latauspaikoista voi sähköautoa ladata vähintään 11 kW teholla.
 • Taloyhtiön omistama pysäköintiyhtiö voi nyt hakea avustusta ilman valtakirjaa tai yhtiökokouspäätöstä.
 • Avustusta haetaan ARA:lta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Avustukseen varattu määräraha kasvoi vuodelle 2020 yhteensä 5,5 miljoonaan euroon.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

Lue lisää: Sähköautojen latauspisteiden hankintatuki kiinnostaa taloyhtiöissä − eniten hakemuksia pääkaupunkiseudulta

6. Rakennusperinnön hoitoavustus

 • Vanhimmat kerrostalot voivat saada avustusta rakennusperinnön hoitoon. Tuki on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustusta ei saa rakennuksen käyttömukavuuden lisäämiseen, kuten vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin, sähköistämiseen tai vuosikorjauksiin.
 • Tapauskohtaisesti harkittavan avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Avustus edellyttää, että rakennus on suojeltu, se kuuluu merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen tai on muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokas.
 • Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.
 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun lopussa.
 • Tukea haetaan ELY-keskukselta.
 • Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.

7. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

 • Muutamia vanhimpia kerrostaloja voi koskea myös rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus. Se tähtää arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen ja tukee rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Hanke voi koskea myös rakennuksen osaa.
 • Avustuksen osuus on enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Tukea voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat.
 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun alkupuolella.
 • Avustusta haetaan Museovirastolta.
 • Viime vuosina tuen kokonaissumma on ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.
 • Lue lisää Museoviraston sivuilta.
Matti Tuovinen

Kirjoittaja: Matti Tuovinen

Asuminen, taloyhtiöasiat, remontointi ja rakentaminen ovat olleet juttujeni keskiössä jo yli 20 vuoden ajan. Uutta tutkimustietoa ja uusia haasteita tulee tuon tuosta, ja hyötytiedon jakaminen on palkitsevaa. Parhainta palautetta on kuulla, että jutustani oli hyötyä.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Matti Tuovinen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Rahoitus