Tarjolla ilmaista remonttirahaa – Kotitalo kokosi vuoden 2021 taloyhtiöiden avustukset

Kirjoittanut Matti Tuovinen 16.3.2021
Taloyhtiöiden avustukset tukevat taloyhtiöiden remontteja. Haettavissa on yhteensä seitsemän eri avustusta. Kuvitus: Outi Kainiemi

Taloyhtiöt voivat hakea seitsemää erilaista avustusta vuonna 2021. Kotitalo kokosi edellisten vuosien tavoin avustukset ja niiden ehdot yhteen pakettiin. Mahdollisuudet avustuksiin kannattaa aina selvittää ennen remontteja ja käyttää niitä hyväksi myös suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa.

Taloyhtiöiden avustukset ovat olleet suosittuja kannustimia. Viime vuonna uusina tukina esitellyt energia-avustus ja sisäilma-avustus jatkavat myös vuonna 2021.

Energia-avustuksiin on nyt varattu 40 miljoonaa euroa. Sisäilma-avustukset taas sisältyvät 33,85 miljoonaa euron pottiin, joka on budjetoitu yhteisesti neljälle eri tukimuodolle. Määräraha sähköautojen latausinfran rakentamisavustuksiin pysyi ennallaan. Kokonaisuutena tilanne näyttää siis taloyhtiöiden kannalta aiempaa valoisammalta.

Taloyhtiöiden avustukset ja tukimuodot ovat tarpeen ja samalla merkittävä asia ilmastotalkoidenkin kannalta. Ne kannustavat taloyhtiöitä remontteihin ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon.

Saatavilla olevat taloyhtiöiden avustukset:

1. Energia-avustus

 • Myönnetään asuintalon omistavalle taloyhtiölle energiatehokkuutta parantavien remonttien suunnittelu- ja korjauskustannuksiin.
 • Hakemukseen tarvitaan laskelma talon rakentamisvuoden E-luvusta, laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä asiantuntijan laatima selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.
 • Asuinrakennus on saatava vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi, kuin mitä voimassaolevat säädökset edellyttävät.
 • Tukea myönnetään enintään 50 prosenttia hankkeen toteutuneista, avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.
 • Avustus maksetaan, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella ja toteutuneet kustannukset selvitetty.
 • Vuonna 2021 on energia-avustuksiin varattu 40 miljoonaa euroa.
 • Avustusta haetaan ARAlta eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

2. Sisäilma-avustus

 • Tarkoitettu sisäilmaongelmaisten asuntojen kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelukustannuksiin, mutta ei korjauksiin. Suunnittelukustannusten korvaamisen ehtona on myös, että asunnossa tai asuinrakennuksessa on tehty kuntotutkimus.
 • Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.
 • Tukea haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Avustuksiin on varattu vuonna 2021 kaikkiaan miljoona euroa.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

3. Esteettömyysavustus

 • Esteettömyysavustus on tarkoitettu liikkumisesteiden poistoon, jotta liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen, asuntoihin ja taloyhtiön muihin tiloihin mahdollistuu. Avustettavia toimia ovat esimerkiksi ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien, kaiteiden ja porrashissin rakentaminen.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksista.
 • Esteettömyysavusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

4. Hissiavustus

 • ARA myöntää hissiavustusta saa uuden henkilöhissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon.
 • Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
 • Tuen saanti edellyttää, että rakennuksessa on vähintään kolme asuntoa ja ainakin kaksi asuntoa päällekkäin. Rakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.
 • Hissiavustusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Hissi- ja esteettömyysavustuksiin, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksiin sekä avustuksiin sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa tehtäviin kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnitteluun on varattu vuodelle 2021 yhteensä 33,85 miljoonaa euroa.
 • ARAn hissiavustuksen lisäksi moni kaupunki myöntää tukea hissiremontteihin. Tukien määrä ja ehdot vaihtelevat. Oman kaupungin tai kunnan avustuksiin ja niiden ehtoihin kannattaa tutustua ennen hankkeen aloittamista.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

Lue lisää: Hissittömään taloon tuli hissi, portaikko avartui valoisaksi

5. Sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus

 • Avustus on tarkoitettu sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseen taloyhtiöissä. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu sekä hankkeen toteutuessa sähköpääkeskuksen muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät maanrakennustyöt. Latauslaitteet sisältyvät tuen piiriin, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.
 • Avustus on tyypillisesti 35 ja enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.
 • Tuessa on tehokannuste: Tuki nousee 50 prosenttiin toteutuneista kuluista, joskin enintään 90 000 euroon, jos puolella uusista latauspaikoista voi ladata sähköautoa vähintään 11 kW teholla.
 • Taloyhtiön omistama pysäköintiyhtiö voi hakea avustusta ilman valtakirjaa tai yhtiökokouspäätöstä.
 • Avustusta haetaan ARAlta.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Avustukseen on varattu 5,5 miljoonaan euroa vuodelle 2021. Lisäksi käytössä on vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa noin kaksi miljoonaa euroa.
 • Lue lisää ARAn sivuilta.

Lue lisää: Sähköautojen latauspisteiden hankintatuki kiinnostaa taloyhtiöissä − eniten hakemuksia pääkaupunkiseudulta

6. Rakennusperinnön hoitoavustus

 • Vanhimmat kerrostalot voivat saada avustusta rakennusperinnön hoitoon. Tuki on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustusta ei saa rakennuksen käyttömukavuuden lisäämiseen, kuten vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin, sähköistämiseen tai vuosikorjauksiin.
 • Tapauskohtaisesti harkittavan avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Avustus edellyttää, että rakennus on suojeltu, se kuuluu merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen tai on muutoin kulttuurihistoriallisesti arvokas.
 • Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.
 • Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyy marraskuun 2021 lopussa. Vuonna 2021 jaettavien avustusten hakuaika päättyi jo marraskuun 2020 lopussa.
 • Vuoden 2021 tukeen oli varattu noin 1,7 miljoonaa euroa.
 • Avustusta haetaan ELY-keskukselta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).
 • Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta.

7. Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus

 • Muutamia vanhimpia kerrostaloja voi koskea myös rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus. Se tähtää arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen ja tukee rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Hanke voi koskea myös rakennuksen osaa.
 • Avustuksen osuus on enintään 40 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Tukea voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat.
 • Hakuaika päättyy vuosittain marraskuun alkupuolella.
 • Avustusta haetaan Museovirastolta.
 • Viime vuosina tuen kokonaissumma on ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.
 • Lue lisää Museoviraston sivuilta.
Matti Tuovinen

Kirjoittaja: Matti Tuovinen

Asuminen, taloyhtiöasiat, remontointi ja rakentaminen ovat olleet juttujeni keskiössä jo yli 20 vuoden ajan. Uutta tutkimustietoa ja uusia haasteita tulee tuon tuosta, ja hyötytiedon jakaminen on palkitsevaa. Parhainta palautetta on kuulla, että jutustani oli hyötyä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Matti Tuovinen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Korjaushanke Rahoitus