Näin torjutaan tulipaloriskiä taloyhtiössä

Turussa paloi kahdeksankerroksisen asuintalon ullakkokerros lauantaiyönä. Palon syttymissyy on epäselvä, ja yläkerran asuntoja puhdistetaan ja saneerataan nyt isännöintiyrityksen johdolla. Voiko taloyhtiö ehkäistä tulipaloja? Kyllä, hallitus voi aktivoida asukkaita monella tavoin tiedostamaan ja ehkäisemään kodin paloriskejä yhdessä isännöinnin kanssa. Kotitalo listasi hyviä käytäntöjä.

Ainakin nämä hallituksen kannattaa tehdä, yleensä työ tilataan isännöinniltä:

● Kertokaa kodin paloriskeistä pelastussuunnitelmaa päivitettäessä, asumisohjeissa ja yhtiökokouksessa.

● Tehkää pelastussuunnitelman päivitettäessä asukaskysely asuntojen paloturvallisuudesta ja ottakaa asukkaat mukaan turvallisuuskatselmukselle.

● Huolehtikaa, että ilmanvaihtokanavat ja keittiöiden hormit puhdistutetaan riittävän usein.

● Asennuttakaa huoneistoihin ja porrashuoneisiin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet.

● Hankkikaa taloyhtiön laskuun sammutuspeitteet huoneistoihin ja käsisammuttimet porrashuoneisiin.

● Jakakaa asukkaille vuosittain uudet paristot palovaroittimiin.

● Järjestäkää asukkaille alkusammutuskoulutusta esimerkiksi pihatalkoiden yhteyteen.

 

Jäte roskakatoksen ulkopuolella voi myös olla paloturvallisuusriski. Esimerkiksi uutena vuotena ne saatetaan sytyttää tuleen. Kuva: Maria Rautio

Jäte roskakatoksen ulkopuolella voi olla paloturvallisuusriski. Esimerkiksi uutenavuotena joku saattaa innostua sytyttämään sen tuleen. Kuva: Maria Rautio

Kysely tai katselmus ennen isoa remonttia

Taloyhtiö voi ehkäistä asuntopaloja ehkä tehokkaimmin asennuttamalla huoneistoihin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Se kannattaa teettää esimerkiksi putkiremontin yhteydessä.

Putkiremonttia edeltävissä asuntokatselmuksissa kannattaa tarkistaa, kuinka monessa asunnossa on toimiva palovaroitin. Usein toimimattomia varoittimia on niin paljon, että jo se kannustaa hankkimaan sähkökäyttöiset hälyttimet. Yleensä joka kolmas varoitin on viallinen tai patterit ovat kuluneet loppuun.

(Katso Isännöintiliiton video: Näin asennat palovaroittimen.)

Myös asukaskyselyllä voidaan selvittää paloturvallisuutta. Kysely kannattaa tehdä esimerkiksi pelastussuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Asukkaat voi ottaa mukaan myös turvallisuuskatselmukseen tai turvallisuuskävelyyn, jolla kiinteistöä käydään läpi kohta kohdalta.

Katselmuksessa asukkaat oppivat esimerkiksi alkusammutusvälineiden ja savunpoistoluukkujen sijainnin ja toiminnan. Myös veden ja sähkön pääsulut käydään läpi.

Kunnossapito taloyhtiön vastuulle

Sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen etu paristokäyttöiseen verrattuna on se, että siinä virransaanti on aina turvattu. Varoittimessa on akku sähkökatkosten varalta. Toimintavarmuutta parantaa myös se, että näiden varoittimien kunnossapito on taloyhtiön eikä asukkaiden vastuulla.

Uusiin asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin on pitänyt asentaa sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet helmikuusta 2009 lähtien. Määräys ei koske sitä vanhempia asuinrakennuksia eikä niiden remontteja.

Muuhun remonttiin yhdistettynä asennuskustannukset laitteineen jäävät runsaaseen sataan euroon huoneistolta. Yleensä pitää maksaaa myös laitetoimittajalle huollosta.

Tärkeintä asuntopalojen ehkäisyssä on saada asukkaat tietoiseksi kodin palovaaroista. Taloyhtiön hallituksen velvollisuuskin on tiedottaa asukkaille asumiseen liittyvistä paloriskeistä.

Asukkaille voi myös näyttää yhtiökokouksessa videoita huoneistopalon kehittymisestä ja palon sammuttamisesta. Videoita saa ilmaiseksi netistä esimerkiksi Spekin sivuilta.

Eniten paloja sähkölaitteista

Eniten asuntopaloja aiheuttavat kodin sähkölaitteet. Tupakointi on suurin syy kuolemaan johtaneissa kerrostalopaloissa.

Kaikki eivät osaa hävittää grillihiiliä tai tuhkaa tai säilyttää ja käsitellä nestekaasua oikein. Spekin mukaan kokonaisia rivitaloja on palanut siksi, että asukas on laittanut kuumat grillihiilet
muoviämpärissä ulkovarastoon.

Sammutuspeitteen hankkiminen joka huoneistoon ja käsisammuttimen hankkiminen joka porrashuoneeseen ovat taloyhtiölle edullisia, mutta tehokkaita keinoja kantaa vastuuta asuntojen paloturvallisuudesta.

Niiden käyttö voi kuitenkin edellyttää koulutusta. Useat palo- ja pelastusalan toimijat järjestävät alkusammutuskoulutusta myös taloyhtiöasukkaille.

Paloriskeistä tiedottamista voi tehostaa myös erilaisin tempauksin. Asukkaille voi esimerkiksi jakaa uudet paristot palovaroittimiin yleisenä hätänumeropäivänä (1.12 tai 11.2.). Yhtiökokous on myös hyvä paikka käsitellä paloturvallisuutta säännöllisesti.

 

Ehkäise tulipalo kotona

● Käsittele tulta varoen.

● Polta kynttilää vain palamattomalla alustalla.

● Älä jätä palavaa kynttilää vartioimatta.

● Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeita.

● Korjauta vialliset laitteet ja johdot ammattilaisella.

● Älä säilytä lieden, uunin, mikroaaltouunin tai television päällä mitään tavaraa.

● Älä peitä kiuasta, patteria tai lämmitintä.

Lähde: Kunnossapitovastuu-opas, Isännöintiliitto