Palovaroittimet taloyhtiöiden vastuulle – Näin taloyhtiöissä kannattaa valmistautua nyt

Kirjoittanut Tuomas Lehtonen 10.11.2023
Kuva: iStock

Taloyhtiöissä kannattaa pohtia nyt, miten varoitinten ylläpito järjestetään 1.1.2026 alkaen, kun nyt säädetyn pelastuslain velvoite astuu voimaan.

Miten uusi pelastuslaki vaikuttaa palovaroitinten ylläpitoon taloyhtiöissä, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) johtava asiantuntija Kari Telaranta?

Uusi laki edellyttää, että talon omistaja ottaa vastuun palovaroitinten ylläpidosta kahden vuoden siirtymäajan jälkeen eli viimeistään 1.1.2026. Asukkaan tulee kuitenkin jatkossakin testata asuntonsa palovaroittimet säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista vioista viipymättä taloyhtiölle.

Muutos aiheuttaa toimenpiteitä vain niissä taloyhtiöissä, joissa on käytössä paristotoimiset palovaroittimet. Sähköverkkoon kytkettyjen varoitinten kunnossapidosta vastaavat jo nyt taloyhtiöt.

Millaisia toimenpiteitä taloyhtiöissä tulisi nyt tehdä?

Yhtiökokouksessa kannattaa päättää ajoissa varoitinten uusimistarpeesta, hankinnan rahoituksesta, asukkaiden perehdytyksestä varoitinten käyttöön sekä kunnossapidon järjestämisestä ja dokumentoinnista.

Varoitinten hankintahinnan lisäksi on tärkeää huomioida myös ylläpito- ja huoltokulut. Erityisesti isoissa taloyhtiöissä voi olla haastavaa, jos jokaisessa asunnossa on käytössä erilainen palovaroitin.

Taloyhtiön kannattaa harkita tavanomaisten palovaroitinten ohella muun muassa hotelleissa ja sairaaloissa käytettäviä paloilmoitinlaitteistoja. Ne ovat pitkäikäisiä, standardoituja ja ilmoittavat itse vioista ja huoltotarpeesta. Niitä voidaan myös laajentaa. Esimerkiksi sireenin lisäksi hälytys voidaan ilmaista vilkkuvaloilla tai rannekkeilla, jotka soveltuvat myös erityisryhmien, kuten kuulovammaisten, tarpeisiin.

Mistä taloyhtiöiden kannattaa hakea tietoa päätöstensä tueksi?

SPEK tulee jatkossa tarjoamaan taloyhtiöille palovaroittimiin ja -ilmoitinjärjestelmiin liittyvää tietoa. Kerromme aiheesta siirtymäkaudella esimerkiksi verkkosivuillamme spek.fi/paloturvallinen-taloyhtio.

Tuomas Lehtonen

Kirjoittaja: Tuomas Lehtonen

Asumisella on valtavan suuri merkitys meidän kaikkien elämään. Hyvä asuinympäristö edistää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta. Kodeissa on myös kiinni valtaosa suomalaisten varallisuudesta. Toimittajana haluan olla välittämässä tietoa, jonka avulla Kotitalon lukijat voivat kehittää omista taloyhtiöistään yhä viihtyisämpiä, turvallisempia ja vetovoimaisempia asuinympäristöjä.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Tuomas Lehtonen →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Paloturvallisuus