Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Vuokralainen rikkoi oven, jälleenvuokraaja joutui korvausvastuuseen

Poliisi joutui lääkärin käskystä murtamaan vuokralaisen oven, josta asunnon jälleenvuokrannut yritys joutui korvausvastuuseen omistajalle.

Tapahtumien kulku

A oli vuokrannut B Oy:lle asuinhuoneiston. B Oy oli jälleenvuokrannut huoneiston C:lle, joka oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan. Asuinhuoneiston ovi oli vaurioitunut, kun poliisi oli murtanut oven paikalle hälytetyn ensihoitoyksikön lääkärin käskystä.

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko B Oy:n tai hänen vuokralaisensa C:n menettely ollut huolimatonta ja mikäli oli ollut, oliko tästä aiheutunut vahinkoa.

Kohteen isännöitsijä oli saanut tietoonsa taloyhtiön toiselta asukkaalta, että kyseisessä asuinhuoneistossa oli samana iltana vietetty häiritsevää elämää, ja että poliisi ja ambulanssi oli kutsuttu paikalle ja asunnon ovi jouduttu murtamaan. Huoneistossa oli tuolloin ollut useita henkilöitä paikalla, eikä huoneiston ovea oltu suostuttu avaamaan. Tarkemmat oven murtamiseen johtaneet tapahtumat eivät kuitenkaan olleet selvinneet.

Huoneiston ulko-oven kunnossapitovastuu kuuluu taloyhtiölle. Huoneiston omistaja A oli taloyhtiön pyynnöstä kuitenkin maksanut yhtiölle oven korjauskustannukset, joten vahinko asiassa oli lopulta tämän maksusuorituksen johdosta aiheutunut A:lle.

Tuomio

Hovioikeus totesi, että A:n vuokralaisena B Oy vastaa oman jälleenvuokralaisensa C:n menettelystä. Hovioikeuden mukaan B Oy ei ollut asiassa näyttänyt, ettei C ollut menetellyt huoneiston hoidossa huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa toimenpiteellään tai laiminlyönnillään. Näin ollen B Oy oli vastuussa oven rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta ja velvollinen korvaamaan A:lle aiheutuneet korjauskustannukset.

Oikeudellinen arvio

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tai hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti tai laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Näyttövelvollisuus huoneiston huolellisesta hoidosta on aina vuokralaisella. Hänen on välttyäkseen vahingonkorvausvastuulta näytettävä, ettei hän ole menetellyt huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa toimenpiteillään tai laiminlyönnillään.