Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Naapurin tupakointi aiheutti terveyshaitan – taloyhtiö määrättiin korjaamaan ilmanvaihtoa

Taloyhtiö määrättiin tekemään korjauksia, jotka estäisivät tupakansavun kulkeutumisen naapuriasunnon pihalta toiseen asuntoon. Yhtiö valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta valitus hylättiin.

Tapahtumien kulku

Naapurin tupakointi aiheutti haittaa toiselle taloyhtiön asukkaalle. Kun naapuri tupakoi omalla terassillaan, tupakansavu kulkeutui tuulen suunnasta riippuen viereiseen asuntoon tuloilmaventtiilin kautta. Asukas oli tehnyt tästä aistinvaraisia havaintoja ja pitänyt hajupäiväkirjaa.

Haitta todettiin myös terveydensuojeluviranomaisen suorittamilla tarkastuksilla. Terveystarkastaja kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen ja havaitsi tupakansavua huoneistossa samaan aikaan, kun naapuri tupakoi oman huoneistonsa pihalla.

Taloyhtiötä kehotettiin estämään tupakansavun hajun leviäminen huoneistoon. Kehotuksen lisäksi taloyhtiölle annettiin neuvontaa ja opastusta tilanteen korjaamiseen.

Taloyhtiö ei kuitenkaan tehnyt tarvittavia toimia. Naapurin tupakointi jatkui ja tupakansavun haju levisi edelleen asuntoon. Sen vuoksi huoneisto ei enää täyttänyt kaikkia asunnolle lainsäädännössä asetettuja terveydellisiä vaatimuksia. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan terveydensuojelujaosto määräsi taloyhtiön estämään tupakansavun kulkeutumisen huoneistoon.

Taloyhtiölle annettiin kaksi vaihtoehtoa: joko se hakisi ympäristöterveydenhuollolta tupakkalain mukaista tupakointikieltoa huoneistopihoille tai se estäisi hajun kulkeutumisen ilmanvaihtojärjestelmää korjaamalla.

Yhtiökokouksessa ei saatu enemmistöpäätöstä tehtyä eikä tupakointikieltoa pihoille voitu hakea. Niinpä taloyhtiö määrättiin korjaamaan ilmanvaihtojärjestelmää.

Tuomio

Taloyhtiö valitti terveydensuojelujaostolta saamastaan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä terveydensuojelujaoston päätöstä muutettu.

Taloyhtiö valitti päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen.

Oikeudellinen arviointi

Tupakointi luetaan asunnon tavanomaiseen käyttöön. Siksi siitä johtuvan terveyshaitan katsotaan johtuvan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai perusjärjestelmistä. Kun kyseessä ovat taloyhtiön rakennukset ja niiden rakenteet, voidaan taloyhtiö määrätä tekemään niille toimenpiteitä.

Jos taloyhtiö ei hae tupakointikieltoa, vaikka edellytykset ovat olemassa, voivat tupakansavusta kärsivät asukkaat käyttää terveydensuojelulain mukaista menettelyä. Tällöin taloyhtiö voidaan määrätä korjaamaan ilmanvaihtoa. Viranomainen voi määrätä myös tupakointikiellon.

KHO:2020:56

Lue lisää: Mainettaan vaivattomampi tupakointikielto − lue miten prosessi eteni Seinäjoella

Aiheesta muualla:

Ohjeita ja lomakkeita tupakointikiellon hakemiseen (Isännöintiliitto)