Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Sietämättömästä hajusta sovinto hovioikeudessa

Osakas ei huolehtinut asuntonsa siisteydestä, ja paha haju häiritsi muita asukkaita. Asunto päätettiin ottaa taloyhtiön hallintaan.

Tapahtumien kulku

Osakkaan huoneistosta levisi rappukäytävään ja muihin asuntoihin huomattava hajuhaitta. Osakasta huomautettiin asiasta lain edellyttämällä tavalla. Yhtiössä tehtiin huoneiston haltuunottoa koskeva päätös vuonna 2012, mutta sen toimeenpanoa lykättiin. Hallintaanoton uhka oli kuitenkin jatkuva.

Asukas onnistui ajoittain estämään hajut. Välillä oli useamman kuukauden mittainen hajuton jakso, jonka jälkeen alkoi taas haista. Lemu syntyi pilaantuvista jätteistä ja silloin tällöin useamman lemmikin jätöksistä. Tapauksessa katsottiin selväksi se, että osakas oli ollut tietoinen hajusta.

Yhtenä syynä osakkaan passiivisuuteen oli hänen masennuksensa. Asiassa kuultiin todistajana muun muassa taloyhtiön huoltomiestä, jonka katsottiin olleen asiassa puolueeton.

Oikeudellinen arviointi

Lain mukaan osakehuoneiston yhtenä hallintaanoton perusteena on osakehuoneiston huono hoito, josta aiheutuu yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle haittaa. Haitan pitää olla merkittävä.

Tuomio

Tapauksessa hovioikeus vahvisti omalla tuomiollaan osapuolten välisen sovinnon. Sovinnon mukaisesti asukas sitoutui käyttämään siivoojaa huoneistossaan.

Jos yhtiö arvioi, että asunnon haiseminen vain jatkuu, hallituksella on oikeus käyttää huoneistossa siivousta asukkaan kustannuksella. Jos asukas vastustaisi siivousta, on yhtiöllä oikeus ottaa huoneisto hallintaan.

Mitä tapauksesta on opittavaa, Isännöintiliiton lakiasiantuntija, Tommi Leppänen?

– Asunto-osakeyhtiöiden arjessa on loputtomiin asioita, jotka aiheuttavat erimielisyyttä. Suurin osa ristiriitatilanteista on kuitenkin sellaisia, jotka ovat ratkaistavissa ilman ulkopuolisen apua. Keskustelu, kuuntelu ja toisen asemaan asettuminen ovat avainsanoja, kun lähdetään selvittämään asioita. On uskallettava lähestyä ihmistä sen sijaan, että puhuttaisiin hänen asioistaan selän takana.

Tässä tapauksessa positiivista oli se, että taloyhtiössä ei suin päin valittu radikaaleinta ratkaisua, eli asunnon haltuunottoa, vaan selvitettiin mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla. Ja onhan niitä – useimmiten. Taloyhtiössä asuminen edellyttää toisten ihmisten huomioonottamista ja kykyä löytää kompromisseja.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Editan verkkopalvelua Edilexiä.