Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Parvekkeen kaide poikkesi myyntiesitteestä – myyjät joutuivat korvaamaan

Parvekekaide peitti näkymiä uudiskohteessa, vaikka asuntoesitteen perusteella näköalan piti olla esteetön. Kuluttajariitalautakunta linjasi, että näköaloilla on merkitystä. Perustajaosakkaat määrättiin maksamaan korvauksia taloyhtiölle.


Tapahtumien kulku

Myyntiaineiston perusteella taloyhtiön asuntojen parvekkeilta piti avautua esteetön näköala. Valmiissa talossa asuntojen parvekkeiden lasikaiteen yläreunan vaakasuuntainen metallirunko oli kuitenkin selvästi kookkaampi kuin ostajille esitetyssä markkinointiaineistossa oli annettu ymmärtää. Niinpä runko peitti olennaisesti parvekkeelta ja asunnoista avautuvia maisemia. Jos parvekkeella tai asunnossa istui, kaide osui juuri silmän korkeudelle.

Asunto-osakeyhtiö vaatii perustajaosakkailta korjauksesta saamansa tarjouksen perusteella 303 800 euroa siitä, että talon kaikkien parvekkeiden parvekelasituksessa oli paha suunnitteluvirhe. Kaide olisi ollut heidän mukaansa mahdollista tehdä myyntiaineistossa esitetyn mukaisesti, eikä myyjä ollut missään vaiheessa ilmoittanut kaiderakenteen muuttamisesta.

Myyjät eli perustajaosakkaat puolustautuivat sillä, että ostajilla on ollut mahdollisuus tutustua ennen kaupantekoa kohteen sopimuspiirustuksiin, joihin sisältyivät muun muassa talon leikkauskuvat. Niissä kaiderakenne on esitetty sen mukaisesti kuin se on toteutettukin.

Tuomio

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että kaiteiden toteutus ei vastaa esitteen kuvia, vaan peittää maisemaa enemmän kuin ostajat ovat voineet olettaa. Ostajilla ei ole velvollisuutta verrata esitettä esimerkiksi sopimuspiirroksiin. Myyjä voi muuttaa toteutuksia yksityiskohdissa, mutta sopijapuolen pitää hyväksyä ne, nyt selvitystä tiedottamisesta tai sopimisesta ei ollut. Lautakunta katsoi ratkaisun vaikuttavan asuntojen arvoon ja päätyi siihen, että kyse oli asuntokauppalaissa tarkoitetusta virheestä. Perustajaosakkaat määrättiin maksamaan taloyhtiölle sen vaatima korvaus.

Oikeudellinen arviointi

Taloyhtiön hallituksen on hyvä olla perillä uuden talon reklamointisäännöistä. Koska parvekekaiteiden kunnossapitovastuu kuuluu asunto-osakeyhtiölle, nimenomaan asunto-osakeyhtiöllä on ostajan sijasta oikeus ja toisaalta myös velvollisuus tehdä tarvittaessa virheilmoitus talon perustajaosakkaalle, joka on siis myös rakennuttaja ja myyjä, ja vaatia virheen korjaamista tai sen hyvittämistä rahalla.

Lähde: Edilex, dnro D 1089/41/2017