Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Lutikkamyrkytykset johtivat vuokrasopimuksen irtisanomiseen

Taloyhtiössä myrkytettiin luteita. Vuokralainen ei tehnyt tarvittavia esivalmisteluja, ja asuntoa jouduttiin siksi myrkyttämään useammin kuin muita asuntoja.

Tapahtumat

Asunto, jossa vuokralainen asui, ei ollut tuholaisongelman alkulähde. Asunto sijaitsi kuitenkin aivan lutikkahuoneiston lähellä.

Vuokralaisen asuntoa yritettiin tuholaismyrkyttää viisi kertaa noin vuoden aikana. Se ei onnistunut kertaakaan täydellisesti, eikä viimeisellä kerralla helmikuussa 2015 lainkaan. Vuokranantaja oli antanut varoituksen vuokralaiselle toukokuussa 2014.

Oikeudellinen arviointi

Kysymys kuului, oliko vuokralainen toiminut niin, että vuokranantajalla oli oikeus purkaa tai irtisanoa vuokrasopimus. Käräjäoikeus ei pitänyt asiassa uskottavana, etteikö vuokralainen olisi ollut tietoinen ennen myrkytystä annetusta ohjeistuksesta asunnon valmistelua varten.

Myrkytysten hankaloitumisella oli käräjäoikeuden mielestä “olennainen merkitys”. Vuokralaisen vuoksi tuholaistorjunta oli siis vaikeutunut ja myrkytyskertoja oli tarvittu tavanomaista enemmän. Siitä oli koitunut vuokranantajalle vaivaa ja taloudellista vahinkoa.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että vuokranantajan velvollisuus on varmistaa, että asunto ei ole terveydelle haitallinen. Vuokralainen vaikeutti myös tämän velvollisuuden toteuttamista.

Tuomio

Koska myrkytyksiä oli voitu suorittaa osittain eikä vuokralaisen asuntoon ollut tarvinnut tehdä myrkytyksiä enää helmikuun 2015 jälkeen, vuokrasopimuksen päättäminen heti ei ollut tarpeen. Vuokranantajalla ei ollut oikeutta purkaa vuokrasopimusta ilman kirjallista varoitusta.

Vuokranantajalla oli kuitenkin hyväksyttävä syy vuokrasopimuksen päättämiseen irtisanomisajalla.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Editan verkkopalvelua Edilexiä.