Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Korkein oikeus linjasi: liian nuoret ulos “senioritalosta”

Korkein oikeus päätti, että asunto-osakeyhtiö sai ottaa osakehuoneiston hallintaansa sillä perusteella, että huoneiston asukkaat olivat liian nuoria.

Kyseessä oli alle 30-vuotias mies, joka omisti asunnon, ja tämän alle 30-vuotias vuokralainen.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön asunnoissa saivat asua vain sellaiset henkilöt, jotka olivat täyttäneet 55 vuotta, tai sellaiset ruokakunnat, joiden jäsenistä vähintään yksi oli yli 55-vuotias. Yhtiön myyntiesitteessä puhutaan “varttuneemmalle väelle” suunnatusta aktiivisesta asumisesta.

Yhtiö otti huoneiston hallintaansa yhtiökokouksen päätöksellä vedoten yhtiöjärjestyksen jatkuvaan laiminlyöntiin. Mies ja vuokralainen olivat ehtineet asua huoneistossa noin kaksi vuotta.

Mies ja vuokralainen vaativat kanteessaan yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi, koska huoneistoa ei ollut käytetty oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksen määräystä. Lisäksi rikkomuksella oli vain vähäinen merkitys. Kukaan ei myöskään ollut väittänyt, että asumisesta olisi seurannut minkäänlaisia häiriöitä.

Asiaa käsiteltiin ensin käräjäoikeudessa, joka katsoi yhtiökokouksen päätöksen päteväksi. Sen jälkeen Turun hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja katsoi päätöksen pätemättömäksi. Nyt korkein oikeus puolestaan kumosi hovioikeuden päätöksen ja tuli äänestyksellä siihen tulokseen, että päätös oli pätevä.

KKO:n perustelujen mukaan asuminen oli selvästi yhtiöjärjestyksen vastaista eikä lainkaan tilapäistä. KKO katsoi, että yhtiön tuli voida puuttua siihen, että toiminta-ajatuksen kannalta selvää määräystä laiminlyöntiin.

Lähde: Edilex