Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Ilmalämpöpumppu parvekkeelle – hovioikeuden mukaan mahdollista

Osakas asensi parvekkeelleen ilmaa viilentävän ilmalämpöpumpun, vaikka taloyhtiö vastusti asennusta. Hovioikeus oli osakkaan puolella. Päätös oli ensimmäinen laatuaan, sillä yleensä osakkaalla ei ole ollut oikeutta talon ulkoseinään kohdistuviin muutostöihin.

Tapahtumien kulku

Yhtiökokouksessa oli päätetty kieltää osakkeenomistajilta ilmalämpöpumppujen asentaminen parvekkeille. Osakas A vaati, että päätös julistetaan pätemättömäksi. A:n mukaan hänellä oli oikeus ilmalämpöpumpun asentamiseen, sillä hänen asuntonsa parveke oli hänen hallintaoikeutensa piirissä.

Ilmalämpöpumpun asentamisesta olisi A:n mukaan hänelle myös merkittävää hyötyä, sillä ilman sitä asunto oli liian kuuma. Lisäksi A katsoi, ettei pumpun asentaminen vahingoita rakennusta eikä aiheuta haittaa yhtiölle tai toisille osakkeenomistajille.

Taloyhtiö vastusti osakas A:n vaatimuksia, sillä sen mukaan rakennuksen ulkoseinä, johon muutostyö ulottui, kuului yhtiön hallintaoikeuden piiriin. Siten asennus edellyttäisi yhtiön suostumusta, jonka se oli evännyt.

Yhtiön mukaan parvekkeella oleva ilmalämpöpumppu aiheuttaisi myös tärinää ja melua ja muuttaisi talon julkisivua. Tämän lisäksi ulkoseinän puhkaiseminen, ilmalämpöpumpun tuottama kondenssivesi sekä sähköasennukset saattaisivat aiheuttaa haittaa yhtiölle ja muille osakkaille. Yhtiön mukaan A:n saama hyöty ilmalämpöpumpusta olisi vain vähäinen.

Lisäksi yhdenvertaisuusperiaate edellyttäisi vastaavan luvan myöntämissä jatkossa kaikille osakkaille.

Tuomio

Osakkaalla on lähtökohtaisesti muutostyöoikeus hänen hallintaoikeutensa piiriin kuuluvissa tiloissa, joihin myös parveke kuuluu. Koska parveke oli A:n hallinnassa, hänellä oli hovioikeuden mukaan muutostyöoikeus myös asuinhuoneiston ja parvekkeen väliseen seinään, ja yhtiö voi vain yksittäistapauksessa kieltää tällaisen muutostyön.

Hovioikeuden mukaan ilmalämpöpumpun asentamisesta oli A:lle hyötyä ja yhtiölle aiheutuva haitta oli vähäinen. Siksi muutostyön kieltäminen oli kohtuutonta.

Oikeudellinen arviointi

Perinteisesti on katsottu, että jos muutostyö ulottuu huoneiston seinien ulkopuolelle, osakkaalla ei ole oikeutta työn tekemiseen. Vaikka parveke olisikin osakkaan hallinnassa olevaa tilaa, ei tästä ole seurannut oikeutta muutostöihin, jotka kohdistuvat rakennuksen ulkoseinään edes kyseisen parvekkeen kohdalla. Tämän ulkoseinän on katsottu olevan yhtiön hallintaoikeuden piirissä ja yhtiöllä on oikeus kieltää hallintaoikeutensa piirissä olevissa tiloissa muutostyöt.

Lähde: Turun hovioikeus dnro S 18/1476.

Lue myös lakiasiantuntijan blogi: Ilmalämpöpumppu parvekkeelle – ei edelleenkään niin yksinkertaista