Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Pyörätuolia käyttävä asukas ajautui taloyhtiön kanssa kiistaan pyörätuoliluiskasta – näin tapaus eteni

Taloyhtiön päätös kieltää ovenavauslaitteen ja pyörätuoliluiskan asentaminen rakennuksen ulko-ovelle katsottiin syrjinnän kiellon vastaiseksi toiminnaksi, joka piti lopettaa sakon uhalla.

Tapahtumien kulku

Taloyhtiön vaikeavammainen ja pyörätuolia käyttävä asukas oli pyytänyt taloyhtiöltä lupaa asentaa talon pääsisäänkäynnin yhteyteen pyörätuoliluiska ja ovenavauslaite. Taloyhtiö ei antanut lupaa ja perusteli kielteistä päätöstä muun muassa sillä, että asuntoja ei ollut suunniteltu vammaisasunnoiksi. Taloyhtiön näkemyksen mukaan pääsisäänkäynnin eteen rakennettava luiska olisi myös vaarantanut muiden asukkaiden turvallisuuden, koska pääsisäänkäynti toimi ylempien kerrosten hätäpoistumistienä ja oli ainoa reitti sekä sairas- että muuttokuljetuksille. Taloyhtiö vetosi lisäksi siihen, että rakennuksen julkisivu haluttiin säilyttää alkuperäisen kaltaisena.

Kaupungin vammaispalvelu oli käynyt varmistamassa paikan päällä, että luiskan ja ovenavauslaitteen asentaminen asuintalon ulko-oveen onnistuisi ilman, että muuttoliikenne, sairaankuljetus tai muiden asukkaiden kulkeminen vaarantuisi. Lisäksi kaupunki oli sitoutunut maksamaan kaikki asennuksista aiheutuvat kustannukset, joten taloyhtiölle ei olisi myöhemminkään aiheutunut merkittäviä ylimääräisiä kuluja kunnossapidosta.

Sosiaalityöntekijän ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydenotoista huolimatta taloyhtiö ei muuttanut kantaansa, ja yhdenvertaisuusvaltuutettu vei asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi.  

Tuomio

Lautakunta katsoi, että asukasta oli syrjitty hänen vammaisuutensa perusteella. Asukkaalle esteetön sisäänkäynti oli olennainen ja tarpeellinen jokapäiväisen kulkemisen kannalta, eikä hänellä ollut esteetöntä kulkua ulos talosta kuten muilla talon asukkailla. Taloyhtiön toiminnassa oli kysymys yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetusta välillisestä syrjinnästä, joten taloyhtiötä kiellettiin jatkamasta syrjintää sakon uhalla.  

Oikeudellinen arvio

Taloyhtiön päätös on ollut asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta sallittu, koska muutostyöt huoneiston ulkopuolella edellyttävät sen mukaan aina taloyhtiön suostumuksen. Lautakunnan ratkaisu on kuitenkin selkeä esimerkki siitä, että taloyhtiön on toiminnassaan noudatettava myös muiden lakien, tässä tapauksessa yhdenvertaisuuslain, velvoitteita. Taloyhtiön on hyvä kääntyä juridisen asiantuntijan puoleen ongelmatilanteissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta / jaosto, 11.2.2021, drno 813/2020 (ei lainvoimainen)