Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Osakas syytti vuokraushaasteistaan taloyhtiötä ja kylmää huoneistoa – tällainen oli tuomio

Osakas halusi saada huoneistostaan hyvän vuokran, mutta hänen mukaansa se ei onnistunut huoneiston alhaisen lämpötilan takia. Oikeus katsoi, että vuokrapyynti oli pikemminkin liian kova.

Tapahtumien kulku

Osakkaan mukaan hän ei ollut saanut vuokrattua omistamaansa huoneistoa, koska huoneistossa oli liian kylmä. Huoneiston alhainen lämpötila ei johtunut yksinomaan siitä, ettei lämpöpattereita ollut säädetty, ja niiden säätämisellä oli ollut vain hetkellinen vaikutus. Viileys johtui osakkaan mukaan lähinnä korjaustarpeista huoneiston ikkunoissa ja ovissa. Lisäksi käyttöveden virtaama ja lämpötila olivat huoneistossa puutteelliset.

Osakas oli vaatinut taloyhtiötä korjaamaan ikkunoiden ja ovien rakenteet, mutta yhtiö ei ollut ryhtynyt vaadittuihin toimenpiteisiin. Taloyhtiön mukaan huoneiston lämpötilan ei ollut näytetty olleen niin alhainen, että se olisi asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen mukaan edellyttänyt yhtiön kunnossapitotoimia. Ikkunoiden ja ovien kunnolla ei myöskään yhtiön mielestä ollut vaikutusta huoneiston lämpötilaan.

Taloyhtiön mukaan myös käyttöveden virtaama oli huoneistossa riittävällä tasolla. Käyttöveden lämpötilaa nostavat toimet se oli puolestaan tehnyt heti, kun oli saanut tiedon veden lämpötilan puutteellisuudesta.

Hovioikeudessa pohdittiin osakkaan oikeutta ryhtyä kunnossapitotoimiin huoneistossaan taloyhtiön kustannuksella.

Tuomio

Oikeus katsoi, ettei käyttöveden virtaaman tai lämpötilan ollut näytetty olevan edelleen puutteellisia. Ikkunoissa ja parvekkeen ovessa oli taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluva vika. Lämpötilaa oli pystytty nostamaan muilla toimilla, eivätkä viat aiheuttaneet sellaista haittaa, että osakas olisi voinut teettää työn yhtiön kustannuksella. Asunto oli oikeuden mukaan jäänyt vuokraamatta pikemminkin liian korkean vuokrapyynnin vuoksi

Oikeudellinen arviointi

Osakas voi toteuttaa kunnossapitotoimia yhtiön kustannuksella kahdessa tilanteessa: jos kyseessä on kiireellinen työ, joka on tarpeen lisävahingon välttämiseksi tai jos viasta aiheutuu osakkaalle vähäistä suurempaa haittaa, eikä yhtiö ryhdy vaatimuksen johdosta viivytyksettä riittäviin toimiin. Tässä tilanteessa ei ollut kyse kummastakaan, koska huoneiston sisälämpötilaa oli jo pystytty nostamaan muilla keinoin.

Lähde: Vaasan HO 11.3.2022, tuomio nro 89, drno S21/257