Tuomio-palstalta löydät taloyhtiöiden oikeustapauksia ratkaisuineen.

Huolettomasti luettu isännöitsijäntodistus toi asunnon ostajille ison laskun

Asunnon ostajilla oli ollut ennen tarjouksen tekoa mahdollisuus tutustua isännöinnin antamiin asiakirjoihin. Asuntokaupoilla olleilla ei sen vuoksi ollut oikeutta perääntyä kaupasta, ja seurauksena oli korvausvastuu.

Tapahtumien kulku

Ostajaehdokkaat olivat tehneet asunnosta tarjouksen myyjille 4.9. Tarjouksessa sovittiin 11 880 euron korvauksesta, mikäli ostajat perääntyisivät kaupasta heistä johtuvasta syystä. Ostajat peruuttivat tarjouksen 25.9. saatuaan uudesta isännöitsijäntodistuksesta lisätietoa taloyhtiöön tulevista isoista remonteista. Tapauksessa syntyi riitaa siitä, jäikö kauppa syntymättä ostajista vai myyjistä johtuvasta syystä ja oliko myyjillä siten oikeus korvaukseen.

Ostajat vaativat kuluttajariitalautakuntaa vahvistamaan, että myyjillä ei olisi oikeutta korvaukseen. Heidän mukaansa asuntoa myytiin heille hyväkuntoisena ja huolettomana, ja vasta tarjouksenteon jälkeen annetusta uudesta 11.9. päivätystä isännöitsijäntodistuksesta selvisi, että taloyhtiö aikoo tehdä mittavia korjauksia asuntoihin ja riitelee korjauksien tekemisestä rakennuttajan kanssa. Ostajien mukaan heillä oli tämän vuoksi perusteltu syy vetäytyä kaupasta.

Myyjät kiistivät vaatimuksen, sillä ostajilla oli ollut ennen kaupantekoa aikaa tutustua isännöitsijän laatimiin taloyhtiötä ja asuntoa koskeviin asiakirjoihin sekä 20.2. päivättyyn isännöitsijäntodistukseen.

Tuomio

Kuluttajariitalautakunta katsoi, ettei ostajilla ollut oikeutta vetäytyä kaupasta, eikä suosittanut korvauksen hyvittämistä heille.

Ostajien tarjouksen liitteenä olleen, 20.2. päivätyn, isännöitsijäntodistuksen lisätiedoissa oli kerrottu havaituista puutteista ja virheistä sekä mahdollisesta reklamaatiosta urakoitsijalle. Ostajat olivat myös saaneet nähtäväkseen puutteita koskevan kuntoraportin.

Aikaisemmalla isännöitsijäntodistuksella annetut tiedot ainoastaan täsmentyivät 11.9. päivätyssä todistuksessa, jonka ostajat saivat tarjouksenteon jälkeen. Ostajat eivät myöskään osoittaneet, että korjauksista aiheutuisi yhtiölle kustannuksia.

Oikeudellinen arviointi

Ostajalla on oikeus vetäytyä kaupasta, jos tarjouksen tekemisen jälkeen asunnon kunnon havaitaan olevan, puolueettomasti arvioiden, merkityksellisesti puutteellinen.

Tässä tapauksessa ostajien katsottiin saaneen riittävät tiedot puutteista jo aikaisemmin annetun isännöitsijäntodistuksen lisätiedoista riippumatta siitä, että tiedot täsmentyivät myöhemmin annetussa isännöitsijäntodistuksessa.