Taloyhtiön jätekatos kuntoon piharemontin yhteydessä

Kirjoittanut Minna Huuhka 21.2.2019
Hyvin suunniteltu taloyhtiön jätekatos edistää kierrätysintoa.

Kun taloyhtiön suunnitelmissa on piharemontti, kannattaa samalla selvittää jätekatoksen kunto. Vanhat jätekatokset ovat usein ahtaita, ja paloturvallisuudessa olisi parantamisen varaa. Isännöinti neuvoo tarvittavien astioiden hankinnassa.

Kierrättäminen on vaivatonta, kun katos on valoisa, siisti, selkeä ja hajuton. Lukitsematon, avoin ja heiveröinen jätekatos on altis ilkivallalle ja tuhopoltoille. Koska katos sijaitsee usein keskeisellä paikalla, sen ulkonäöllä on väliä.

Paloturvallisessa katoksessa on oltava lukitusjärjestelmä, jota niin asukkaiden kuin jätekuljettajienkin on helppo käyttää. Esimerkiksi automaattilukko on helppo avata roskapussi kädessä. Myös lajittelusta täytyy tehdä helppoa. Muutoin kaikki roskat päätyvät herkästi sekajäteastiaan.

Kierrätysmääräykset vaihtelevat paikkakunnittain ja jätemäärät taloyhtiön mukaan. Omaan taloyhtiöön vaadittava astiamäärä kannattaa selvittää isännöinnistä.

Mihin jätekatos sijoitetaan?

Jätekatoksen tulee sijaita vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä asuinrakennuksesta. Jos katos on palo-osastoitu määräysten mukaisesti, se voi sijaita kiinni asuin- tai muissa rakennuksissa.

Lajittelusta täytyy tehdä helppoa.

Käytön tulee olla helppoa liikuntarajoitteisille. Arkea helpottaa, jos katos sijaitsee kulkureitin varrella. Jos jäteastioiden tyhjennys onnistuu kadun puolelta, ei suurilla autoilla tarvitse ajaa pihaan asti.

Maahan upotettavat syväsäiliöt vievät kokoonsa nähden vähän tilaa. Yhteen säiliöön mahtuu useita roska-astiallisia jätettä. Säiliöt eivät ole varsinaisia rakennuksia, ja niiden sijoittelua koskevat määräykset vaihtelevat kunnittain.

Syväsäiliöt pitää jättää taivasalle, jotta ne voidaan tyhjentää. Säiliöiden upottaminen vaatii tietynlaisen maaperän ja kaivamista. Säiliöiden lukitus pitää tilata jokaiseen luukkuun erikseen.

Paljonko jätekatos maksaa?

Uuden jätepisteen kustannuksiin vaikuttavat muun muassa taloyhtiön koko ja asukasmäärä. Tontin koko vaikuttaa siihen, mihin katos voidaan sijoittaa ja tarvitseeko katos palo-osastoida. Maapohja vaikuttaa perustusten laatuun ja siihen, valitaanko perinteinen astiakatos vai upotettavat säiliöt.

Jätehuollon hintaan vaikuttavat kunnan määräykset esimerkiksi astioiden tyhjennysväleistä.

Kymmenen askelta uuteen jätekatokseen

  1. Vanha jätekatos herättää keskustelua, ja yhtiökokous päättää varata rahaa katoksen suunnittelulle. Hanke voidaan ajoittaa esimerkiksi piharemontin yhteyteen.
  2. Isännöitsijä kilpailuttaa tulevalle jätekatokselle suunnittelijan.
  3. Suunnittelija esittelee ehdotuksensa yhtiökokoukselle, ja asiasta keskustellaan.
  4. Yhtiökokous hyväksyy suunnitelman.
  5. Suunnittelija hakee rakennusluvan.
  6. Rakennusluvan tultua isännöitsijä kilpailuttaa urakoitsijat.
  7. Urakka kestää joitakin viikkoja. Sopimuksen mukaan joko isännöitsijä tai urakoitsija tiedottaa töiden etenemisestä ja uuden jätekatoksen käyttöön ottamisesta asukkaille.
  8. Isännöitsijä tiedottaa uudesta katoksesta jätekuljetusyrityksille. Asukkaille ja jätteenkuljettajille jaetaan uuden katoksen avain tai ovikoodi.
  9. Isännöitsijä tiedottaa kierrättämisen tärkeydestä asukkaille ja jakaa astioiden käyttöohjeet.
  10. Jäteastiat siirretään vanhasta katoksesta uuteen ja tarvittaessa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Jätteet