Opas onnistuneeseen ikkunaremonttiin

Kirjoittanut Pihla 6.5.2021
Onnistuneessa ikkunaremontissa asennus ei häiritse asukkaiden arkea. Kuva: Pihla

Taloyhtiöiden ikkunaremontteihin liittyy monta vaihetta, jotka on syytä ottaa huomioon jo kilpailutusvaiheessa. Pihlan ikkuna-asiantuntija listasi viisi vinkkiä, joilla onnistut taloyhtiösi ikkunaremontissa.

1. Ota jo alkukartoitukseen ammattitaitoinen suunnittelija isännöitsijän avuksi

Taloyhtiössä ikkunaremontti on suuruusluokaltaan niin merkittävä toimenpide, että sen onnistuminen kannattaa varmistaa huolellisella ja ammattitaitoisella alkukartoituksella. Isännöitsijän avuksi on syytä ottaa korjausrakentamisen suunnittelun ammattilainen, joka toimii projektin teknisenä asiantuntijana.

Alkukartoitus tarkoittaa ikkunaremontin ennakkosuunnittelua, jonka aikana selvitetään remontin toteuttamiseen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Suunnittelija auttaa hahmottamaan kaikki ikkunaremontissa huomioitavat seikat sekä laatimaan tarjouspyynnön, jolla ikkunaremontti kilpailutetaan.

2. Valitse ominaisuuksiltaan ja tyyliltään taloyhtiön tarpeita ja arvoja vastaavat ikkunat

Nykyaikaiset ikkunat tarjoavat runsaasti räätälöinnin mahdollisuuksia niin teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäön osalta. Koska ikkunaremontti tehdään niin äärimmäisen harvoin ja uudet ikkunat vaikuttavat asukkaiden elämään vuosikymmeniä, ikkunoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin on syytä kiinnittää huomiota jo ennen ikkunaremontin kilpailuttamista.

Lämmöneristys on kiistatta yksi ikkunoiden tärkeimmistä tehtävistä, ja uusi ikkuna onkin aina vanhaa parempi tässä suhteessa. Ikkunoiden lasivalinnoilla voidaankin vaikuttaa muun muassa asunnon lämmöneristykseen, auringonsuojaukseen sekä mobiilikuuluvuuden valmistamiseen.

3. Ota huomioon ikkunaremontin vaikutus sisäilman laatuun

Ikkunat ovat merkittävässä roolissa taloyhtiön ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta puhuttaessa, sillä uudet ikkunat ovat aina tiiviimmät kuin vanhat. Käytännössä taloyhtiöiden onkin ikkunaremontin yhteydessä varmistuttava aina myös ilmanvaihdon toimivuudesta ja etenkin tuloilman riittävästä määrästä.

Helppo keino estää ilmanvaihdon ongelmat ikkunaremontin yhteydessä on valita uudet ikkunat, joihin on jo tehtaalla asennettu raitisilmaventtiilit.

4. Vaadi enemmän asennukselta ja projektinjohtamiselta

Sujuva ja ammattimaisesti toteutettu ikkunaremontti häiritsee taloyhtiön arkea mahdollisimman vähän. Asennuksen laadukas toteutus vaikuttaa merkittävästi ikkunaremontin onnistumiseen, sillä paraskaan ikkuna ei huonosti asennettuna toimi kuten pitäisi.

Ennen ikkunaremontin toteuttajan valintaa on syytä kiinnittää varsinaisten tuotteiden lisäksi yrityksen tarjoamaan asennuspalveluun ja ylipäätään koko ikkunaremontin läpiviemiseen liittyviin toimintatapoihin. 

Taloyhtiön on syytä varmistaa, että remontin toteuttaja myöntää takuun tehdylle asennustyölle ja vastaa kokonaisuudessaan ikkunatuotteesta ja -asennuksesta. Pihlan sertifioitu asennus tarjoaa asennustyölle kymmenen vuoden takuun.

5. Valitse luotettava ikkunaremontin toteuttaja

Ikkunaremontin kohdalla remontin toteuttaja on vastuussa tuotteista vähintään kaksi vuotta projektin toteutuksesta. Taloyhtiön on kuitenkin syytä ottaa selville tarkemmin jo kilpailutusvaiheessa, mitä eri yritysten takuut kattavat ja mitä eivät. Lisäksi ikkunaremontin toteuttajan taloustiedot ja vakuutukset on hyvä käydä läpi ennen sopimuksen tekemistä.

Viimeisenä silauksena, ennen lopullista valintaa, voi taloyhtiö pyytää yritykseltä vielä yleisten referenssien lisäksi tulevasta projektista vastaavan henkilön referenssit ja tiedot työkokemuksesta vastaavista kohteista.

Lue koko opas ikkunaremonttiin Pihlan nettisivuilta.

Onnistuneessa ikkunaremontissa on monta vaihetta

Varaa ikkunavartti Pihlan asiantuntijan kanssa – Pihlan maksuttomat etätapaamiset nyt varattavissa

Pihla Taloyhtiö -palvelun avulla taloyhtiöiden hallitukset, isännöitsijät ja suunnittelualan ammattilaiset voivat hyödyntää asiantuntijoidemme ammattitaitoa jo paljon ennen varsinaista ikkunaremonttia.

Varaa maksuton etätapaaminen

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Ikkunat