Näin varmistat taloyhtiön sujuvan ikkuna- ja oviremontin

Kirjoittanut Pihla 4.9.2023
Kuva: Pihla

Taloyhtiön ikkuna- ja oviremontti tehdään yleensä vain kerran tai kaksi koko taloyhtiön elinkaaren aikana. Taloyhtiön yksilölliset tarpeet ja tilanne vaikuttaa merkittävästi suunnitteluun jo heti alkuvaiheessa.

Taloyhtiön ikkuna- ja oviremontissa on paljon vaiheita ja osa-alueita, joita on hyvä pohtia jo urakoitsijaa kilpailuttaessa. Onnistuneeseen, odotukset ylittävään lopputulokseen päästään, kun asiantuntijoiden apua hyödynnetään jo projektin alkumetreillä. Ammattitaitoinen kumppani auttaa taloyhtiötä tekemään oikeat ratkaisut remontin suunnitteluvaiheessa yhtiön tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden perusteella. Alla lueteltuna osa-alueet, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Sertifioitu asennus takaa ikkunaremontin laadun

Asennuksella on merkittävä rooli ikkunaremontin onnistumisessa eikä paraskaan ikkuna pysty suoriutumaan tehtävästään huonosti asennettuna. Sertifioitu asennus takaa, että tuote asennetaan huolellisesti ja oikein, jolloin ikkuna- ja ovituotteista saadaan paras hyöty. Meillä Pihlalla ja Tiivillä asennukset ovat sertifioituja ISO 9001-2015 laatusertifikaatilla, johon kuuluu aina myös 10 vuoden asennustyön takuu.

Edistykselliset ja innovatiiviset tuotteet nostavat asumismukavuuden uudelle tasolle

Ikkuna- ja ovituotteet ovat kehittyneitä ja myös näihin on kehitelty lukuisia innovaatioita. Ikkunat ja ovet ovat hyvin tarkalleen räätälöitävissä, niin teknisten ominaisuuksien kuin ulkonäönkin osalta. Ikkuna- ja ovivalmistajan tarkat laatuvaatimukset ja pitkälle viety tuotekehitys takaa, että tuotteet ovat laadukkaita, kestäviä ja turvallisia olosuhteista riippumatta.

Integroiduilla sälekaihtimilla ja Antennilaseilla nostettiin asumismukavuus uudelle tasolle.

Ammattitaitoinen kumppani takaa parhaan projektinhoidon

Hyvin toteutettu ikkunaremontti on isännöitsijälle, taloyhtiölle ja asukkaille vaivaton, ja kaikki osapuolet ovat hyvin tiedotettuja asennuksen etenemisestä. Asukastiedotus hoituu remontin toteuttajan kautta, eikä asukkaiden tarvitse olla epätietoisuudessa oman huoneiston remontin ajankohdan kanssa. Hyvin toteutettu ikkunaremontti etenee alusta loppuun siististi, turvallisesti ja aikataulussa.

Ikkunoilla varmistetaan toimivat mobiiliyhteydet myös sisätiloissa

Tiivis, energiatehokas rakentaminen ja tiiviit ikkunat vaimentavat mobiilisignaalin kulkua sisätiloihin. Ratkaisuja mobiilikuuluvuuden parantamiseksi sisätiloissa on useita erilaisia. Antennilasi on paras tapa varmistaa hyvä kuuluvuus asunnoissa myös ikkunaremontin jälkeen. Ikkunalasiin integroitu, lähes näkymätön antenni levittää tukiasemien mobiilisignaalin sisätiloihin ainutlaatuisesti keilamaisessa muodossa, jolloin kuuluvuus on hyvä tasaisesti koko tilassa.

Ympäristöystävälliset ikkunat ja ovet kestävämmän huomisen puolesta

Ympäristöasiat ovat kaikessa rakentamisessa nykyään keskiössä. Materiaalivalinnat, tuotannon prosessit ja kierrätys varmistavat, että myös ikkunoiden ja ovien ympäristöystävällisyys voidaan taata niiden koko elinkaaren ajalta. Ympäristön kannalta on merkityksellistä, että tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia. Me Pihlalla ja Tiivillä haluammekin omalla toiminnallamme olla mukana luomassa kestävämpää huomista.

Kierrätys mahdollistaa vanhojen ikkunoiden ja ovien uusiokäytön

Ikkuna- ja oviremontissa syntyvä työmaajäte, sekä taloyhtiön vanhoista ikkunoista ja ovista syntyvä jäte on mahdollista kierrättää 100 %, niin että kaikki jakeet saadaan hyödynnettyä. Tyypillisesti kierrätettävän materiaalin lajittelu tapahtuu jo taloyhtiön pihassa, josta lajiteltu jäte kuljetetaan eteenpäin käsittelylaitokselle, ja siitä edelleen uusiokäyttöön, teollisuuden raaka-aineeksi, sekä energiantuotantoon.

Vanhoista ikkunoista ja ovista syntyvä jäte on mahdollista kierrättää sataprosenttisesti.

Älykäs ilmanvaihto varmistaa miellyttävät asumisolosuhteet

Ikkunat ovat merkittävässä roolissa taloyhtiön ilmanvaihdosta ja sisäilman laadusta puhuttaessa. Uudet ikkunat ovat vanhoja tiiviimpiä, jolloin ikkunaremontin yhteydessä on varmistettava riittävä tuloilman määrä ja ilmanvaihdon toimivuus. Ikkunoilla ja ovilla voi vaikuttaa taloyhtiön ilmanvaihtoon niihin asennettavalla raitisilmaventtiilillä, joka mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja miellyttävän virtauksen, sekä tuloilman sopivan lämpötilan.

Kattavat takuut ja huoltopalvelu pitkän käyttöiän varmistamiseksi

Korkealaatuiset tuotteet voi tunnistaa myös hyvistä takuista, jotka toimivat laadun takeena. Jopa laadukkainkin ikkuna vaatii kuitenkin huoltoa toimiakseen oikein vuosikymmenten ajan. Me Pihlalla ja Tiivillä tarjoammekin taloyhtiöille kattavan ja ammattitaitoisen huoltopalvelun. Säännöllinen huolto tarkoittaa taloyhtiölle myös merkittäviä pitkän tähtäimen kustannussäästöjä.

Me Pihlalla ja Tiivillä olemme valmistaneet kotimaisia laadukkaita ikkunoita ja ovia taloyhtiöiden tarpeisiin jo yli 40 vuoden ajan ja toteutamme vuosittain satoja taloyhtiöiden ikkuna- ja oviremontteja. Koulutetut projektipäällikkömme pitävät huolen siitä, että taloyhtiön ikkunaremontti on alusta loppuun hyvissä käsissä.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Ikkunat