Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Vuokrasopimukseen kuuluu häkkivarasto, voiko sitä käyttää työhuoneena?

Ullakon häkkivarastotilat on tarkoitettu vain tavaroiden varastoimiseen. Vaikka yhtiössä päätettäisiin pohtia käyttötarkoituksen muutosta, täytyy muistaa, että yhtiöllä on velvollisuus mahdollistaa myös asukkaiden tavaroiden varastointi.

Ullakon häkkivarastotilat on tarkoitettu vain tavaroiden varastoimiseen, eikä häkkivarastoa voi siksi käyttää työhuoneena. Yhtiön tilojen käytöstä päättäminen kuuluu yhtiön määräysvaltaan, eivätkä yksittäiset osakkaat, vuokralaiset tai muut rakennuksen käyttäjät voi päättää tilojen hyödyntämisestä muulla tavoin, vaikka käytöstä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Jos yhdelle asukkaalle sallitaan yhtiössä jokin toiminta, tulee se sallia myös muille. Jos häkkivarastojen käyttäminen työtilana vakiintuisi käytännöksi yhtiössä, olisi tila rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen mukaisen käyttötarkoitusmääräyksen vastaisessa käytössä. Ongelmallisuus liittyy myös rakennusteknisiin asioihin ja taloyhtiön vastuuseen.

Yhtiö voi kuitenkin päättää tilojensa käyttötarkoituksista uudelleen. Käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen kuitenkin edellyttää rakennuslupaa, jonka saaminen riippuu muun muassa asemakaavamääräyksistä.

Varastotilojen osalta on myös huomioitava, että yhtiöllä on velvollisuus mahdollistaa asukkaiden tavaroiden varastointi, sillä varastointimahdollisuus kuuluu asukkaiden asumistarpeisiin.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue lisää: Varastosta kuntosali? Rakennusvalvonnalla on sanottavaa tilojen käyttötarkoituksen muutokseen