Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Mitä pitää huomioida, jos taloyhtiössä hankitaan soutuvene yhteiskäyttöön?

Soutuveneessä lekottelu voi kuulostaa mukavalta kesäpuuhalta, mutta taloyhtiön yhteiskäyttöveneessä pitää tuntea myös vastuut.

Jos taloyhtiössä hankitaan soutuvene osakkaiden yhteiskäyttöön, on veneen ja sen tarvikkeiden kunnossapito yhtiön vastuulla. Yhtiön kannattaa ohjeistaa osakkaita veneen turvallisesta käytöstä ja veneilyn säännöistä.

Veneilijän tulee olla selvillä esimerkiksi väistämissäännöistä, merimerkeistä ja siitä, miten hätätilanteessa toimitaan. Huomiota on kiinnitettävä pelastusliiveihin ja niiden käytöstä ohjeistamiseen. Joko yhtiö kustantaa veneen lisäksi myös pelastusliivit tai ohjeistaa osakkaita itse hankkimaan riittävän määrän liivejä.

Lähtökohtana vahingonkorvausvastuun määräytymisessä on, että kukin vastaa itseään kohdanneesta onnettomuudesta. Taloyhtiö voi kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos vahinko on seuraus taloyhtiön huolimattomasta menettelystä tai kunnossapidon laiminlyönnistä. Toisin sanoen, jos yhtiö on huolehtinut veneen kunnossapidosta ja ohjeistanut sen turvallisesta käytöstä, ei yhtiö vastaa veneen käyttäjän loukkaantumisesta tai hukkumisesta.

Yhtiön kannattaa kuitenkin harkita yhteisen veneen hankkimista. Sen sijaan, että hankitaan soutuvene yhteiskäyttöön, voi olla helpompi ratkaisu, että veneilystä innostuneet osakkaat hankkivat veneen keskenään, jolloin käyttäjät kustantavat veneen ja huoltavat sitä yhdessä keskinäisen sopimuksen perusteella.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue myös: Voiko taloyhtiön pihalle laittaa trampoliinin?