Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Saako valvontakameran asentaa kuvaamaan omaa ulko-ovea?

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, että rivitalon piha-alue on osakashallinnassa, on osakkaalla oikeus tehdä alueella muutoksia, myös oikeus asentaa hallinnassaan olevalle piha-alueelle valvontakamera. Tietyistä muutoksista pitää kuitenkin ilmoittaa yhtiölle etukäteen.

Kameravalvonta on yleistynyt Suomessa viime vuosina nopeasti myös asuinkiinteistöissä. Kameravalvonnasta ei kuitenkaan ole omaa lainsäädäntöä. Kameravalvonnan laillisuus riippuu valvojasta, valvotusta paikasta sekä valvonnan tarkoituksesta.

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, että rivitalon piha-alue on osakashallinnassa, on osakkaalla oikeus tehdä alueella muutoksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osakkaalla on oikeus asentaa hallinnassaan olevalle piha-alueelle valvontakamera.

Tietyistä muutoksista pitää kuitenkin ilmoittaa yhtiölle etukäteen. Jos esimerkiksi kamera kiinnitetään taloyhtiön julkisivuun tai kameran asentaminen edellyttää muutosten tekemistä yhtiön sähköjärjestelmään, tulee taloyhtiön tietää tästä etukäteen.

Kameravalvonta voi olla salakatselua

Jos osakas päättää asentaa kameran hallinnassaan olevalle alueelle, hänen täytyy huolehtia itse siitä, että rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä salakatselua ei tapahdu.

Salakatselu määritellään laissa seuraavasti: “Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa 1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka 2) yleisöltä suljetussa, 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.”

Käytännössä siis kameravalvonnassa voidaan syyllistyä salakatseluun ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen silloin, kun joku oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa oleskelevaa henkilöä.

Kameran asentanut osakas ei siis saa kuvata mitään muuta kuin omaa aluettaan, eikä kuvissa saa näkyä sisälle naapurin huoneistoon, naapurin parvekkeelle tai naapurin piha-alueelle. Myös omassa hallinnassa olevien tilojen osalta osakkaan tulee itse varmistua siitä, että toimintaan ei liity vierailijoiden salakatselua.

Tietosuoja on huomioitava kameravalvonnassakin

Tietosuoja-asioista huolehtiminen on kameran asentaneen osakkaan vastuulla.

Kameravalvonta tallentaa kuvaa ja ääntä, jotka ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Tallentavaa kameravalvontaa harjoittava osakas käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla, ja osakasta pidetään siksi henkilörekisterinpitäjänä. Tallenteiden säilytysajalla ei ole vaikutusta.

Laki vaatii, että henkilörekisteristä laaditaan rekisteriseloste, josta ilmenee rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja se, mihin tietoja luovutetaan.

Tallentavasta kameravalvonnasta tulisi myös olla näkyvällä paikalla kyltti, jotta alueella liikkuvat pystyvät kiinnittämään kameravalvontaan huomiota.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue lisää tietosuojasta.