Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Lumitöitä tehdään osin talkoilla. Voiko koitua ongelmia, jos joku kaatuu liukkaalla pihalla ennen kuin huoltoyhtiö ehtii hiekoittaa?

Välillä voi mennä päiviä ennen kuin huoltoyhtiö ehtii hiekoittamaan pihaa, ja tämä huolettaa kysyjää.

Kiinteistön omistajana taloyhtiö on vastuussa pihan turvallisuudesta ja sen hoidosta, kuten lumenluonnista ja kulkuyhteyksien puhtaanapidosta.

Pihan turvallisuudesta kiinteistön omistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite, ja vahingon sattuessa yhtiö joutuu helposti maksumieheksi, jollei se pysty osoittamaan toimineensa huolellisesti.

Hallituksen ja isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että pihan hoito on järjestetty asianmukaisesti, eikä tilannetta, jossa piha on liukkaalla kelillä hiekoittamatta useita päiviä, pääse syntymään.

Jos tällaisia tilanteita syntyy, asia on syytä korjata, jotta korvattavia liukastumisvahinkoja ei sattuisi.

Pihan huolellisemmasta hoidosta voidaan sopia huoltoyhtiön kanssa niin, että palvelu sisältää päivittäisen lumi- ja jäätilanteen seuraamisen ja nopean reagoinnin tarvittaessa.

Talvikunnossapito voidaan hoitaa myös talkootyönä, mutta tällöin on tärkeää jakaa selkeästi vastuut siten, että yhtiö täyttää huolellisuusvelvoitteensa. On syytä myös muistaa, ettei ketään osakasta voi ilman suostumusta pakottaa osallistumaan, vaikka asiasta olisi päätetty yhtiökokouksessa.

Jos käytetään huoltoyhtiötä, on syytä sopia sen kanssa selkeästi vastuista. Järjestelylle, jossa huoltoyhtiö hoitaa talvikunnossapitoa harvemmin ja taloyhtiö vastaa akuutista talvikunnossapidosta talkootyönä, ei sinänsä ole estettä.

Asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue myös: Varaudu lumen tuomiin vaaroihin