Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kenellä on vastuu, kun naapuri jättää autonsa lämmitysjohdon hankeen ja pistokkeen kiinni tolppaan?

Yhtiöllä on melko ankara vastuu kiinteistön turvallisuudesta. Lämmitystolppien käytöstä kannattaa ohjeistaa, jos kuvatunlaista käytöstä ilmenee.

Auton lämmitystolppien kunnossapitovastuu kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lähtökohtaisesti taloyhtiön on korjattava lämmitystolppa sen vaurioituessa.

Jos kuitenkin voidaan osoittaa, että osakas on aiheuttanut vaurioitumisen huolimattomuudellaan, voi yhtiö vaatia vahingonkorvausta häneltä.

Osakkaan tulisi aina irrottaa lämmitysjohto tolpasta. Osakkaan vahingonkorvausvastuusta huolimatta yhtiön kannattaa huolehtia tiedottamisesta esimerkiksi lämmitystolppiin kiinnitettävillä ohjelapuilla, jos kuvatunlaista käytöstä esiintyy.

Kiinteistön turvallisuudesta yhtiöllä on melko ankara vastuu. Taloyhtiö voi esimerkiksi joutua korvaamaan vahingon, jos ulkopuolinen lapsi saa sähköiskun, jonka ei voida osoittaa aiheutuneen osakkaan huolimattomuudesta.

Asianajaja Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy