Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko taloyhtiö muistaa aktiivista osakasta lahjalla?

Jos taloyhtiö haluaa kiittää aktiivista osakasta talkootyöstä pienellä lahjalla, se on mahdollista. Yhdenvertaisuus täytyy kuitenkin muistaa.

Taloyhtiö ei saa tehdä varsinaisia lahjoituksia ilman kaikkien osakkaiden suostumusta. Kuitenkin usein taloyhtiö muistaa esimerkiksi huoltohenkilökuntaa, isännöitsijää tai hallituksen jäseniä. Heille annettavat tavanomaiset, vähäiset joulu- ja merkkipäivälahjat ovat sallittuja, eivätkä ne vaadi suostumusta kaikilta osakkailta.

Nähdäksemme hallitus voi päättää muistaa myös ahkeraa osakasta pienimuotoisella ravintolalahjakortilla. Tämä on asunto-osakeyhtiön tarkoituksen kannalta perusteltua, koska yhtiö vastaa kiinteistön hoidosta. Osakkaan toiminta saattaa tuoda merkittäviäkin säästöjä huoltokuluissa.

On kuitenkin tärkeää, ettei yhdenvertaisuusperiaatetta rikota. Jos useat osakkaat tekevät vastaavaa talkootyötä, ei ole hyväksyttävää, että vain yksi heistä palkitaan. Lähtökohtaisesti talkootöistä ei makseta korvausta, eikä talkootyöstä kieltäytyvän kuulu kärsiä kieltäytymisestään taloudellisesti suhteessa muihin osakkaisiin.

Jos taloyhtiö muistaa osakasta, muistamisen tulee olla pienimuotoista myös, jottei sitä katsottaisi laittomaksi varojenjaoksi yhtiöstä.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy