Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko osakkeenomistaja rakentaa taloyhtiön hallinnoimalle tontille?

Osakkaan lisärakentaminen edellyttää, että taloyhtiöllä on rakennusoikeutta ja osakas saa luvan tämän oikeuden käyttöön.

Osakkaan lisärakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin osakkaan muutostyöhön, mutta lisärakentaminen sisältää joitakin erityispiirteitä.

Lisärakentaminen edellyttää ensinnäkin, että asunto-osakeyhtiöllä on rakennusoikeus. Lisäksi yhtiön pitää sallia osakkaan käyttää oikeutta. Osakkaalla ei ole automaattista lisärakennusoikeutta taloyhtiön hallinnoimalle tontille, joten yhtiö voi kieltää rakentamisen.

Osakkaan lisärakentaminen yhtiön hallinnassa olevalle tontille edellyttää yleensä yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiökokouspäätöksellä. Päätökseen vaaditaan määräenemmistö. Yhtiö voi liittää suostumukseensa ehtoja, ja tietyin edellytyksin myös lisäehtoja, suostumuksen jälkeen.

Lisärakentamista suunnitteleva osakas vastaa kaikista lisärakentamisesta aiheutuneista kustannuksista. Yhtiölle tai muille osakkaille ei saa tulla mitään ylimääräisiä kuluja.

Jos yhtiö antaa luvan lisärakentamiselle, on yhdenvertaisuusperiaate huomioitava. Osakkaiden yhdenvertaisuutta ei lisärakentamisen yhteydessä loukata, jos yhtiö saa yhdelle osakkaalle luovutettavasta lisärakennusoikeudesta korvauksen kyseiseltä osakkaalta. Osakkaan ei tarvitse maksaa korvausta, jos vastaava oikeus voidaan antaa rakennusoikeuden puitteissa kaikille osakkaille. Yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa, jos osakkaat, joiden kustannuksella etu saadaan, suostuvat siihen.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy