Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko osakas valita putkiremontissa perustasoa halvemman kalustuksen?

Osakkaalla on oikeus päättää huoneistonsa sisustamisesta. Putkiremontissakin osakas voi valita yhtiön perustasosta poikkeavia kalusteita.

Yhtiön perustaso määräytyy joko huoneistojen alkuperäisen tason tai yhtiön myöhemmin toteuttaman peruskorjauksen tai yhtiön päättämän tason mukaan. Putkiremontissa yhtiö vastaa siis niistä kustannuksista, joita aiheutuu tilojen kunnostuksesta yhtiön päätettyyn perustasoon. 

Jos osakas on teettänyt tai tehnyt huoneistoonsa muutoksia, jotka poikkeavat perustasosta, ja niiden takia huoneiston korjauskustannukset ovat korkeammat kuin huoneistojen korjaaminen perustasoon, osakas vastaa lisäkustannuksista, jotka perustasosta poikkeavasta tasosta aiheutuu.

Osakkaalla on laaja oikeus päättää huoneistonsa sisustamisesta. Osakas voi siis hankkia perustasoa laadukkaampaa, mutta myös perustasosta poikkeavasti halvempia kalusteita tai järjestelmiä. Yhtiön kustannuksella hankitaan tällöin osakkaan haluamat halvemmat kalusteet, mutta osakkaalla ei ole oikeutta vaatia perustasosta ja osakkaan tasosta jäävää erotusta maksettavaksi itselleen.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy