Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kuinka pian osakkaan remontti-ilmoitus on käsiteltävä?

Taloyhtiön täytyy käsitellä remontti-ilmoitus viivytyksettä, mutta kohtuullisena aikana voidaan pitää 1-2 kuukautta.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on käsiteltävä muutostyöilmoitus viivytyksettä.

Kun yhtiö on saanut muutostyöilmoituksen, se on velvollinen ilmoittamaan työn sallimisesta, työtä koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä viivytyksettä. Yhtiö voi myös ilmoittaa vastaavansa kohtuullisessa ajassa, jona voidaan pitää 1−2 kuukautta. Muutostyön saa aloittaa vasta sitten, kun taloyhtiön hallitus on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja näyttänyt sille vihreää valoa.

Asunto-osakeyhtiö voi kieltää osakkaan muutostyön, jos se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Muutostyön voi kieltää vain poikkeustilanteissa, joissa osakas ei pysty esittämään asianmukaista selvitystä siitä, että muutostyö toteutetaan teknisesti hyvän rakennustavan mukaisesti. Jos yhtiö kieltää muutostyön, päätös on perusteltava osakkaalle.

Kai Haarma, OTM, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy