Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kuinka pian osakkaan remontti-ilmoitus on käsiteltävä?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön on käsiteltävä muutostyöilmoitus viivytyksettä.

Kun taloyhtiö on saanut muutostyöilmoituksen, se on velvollinen ilmoittamaan työn sallimisesta, työtä koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä viivytyksettä.

Yhtiö voi myös ilmoittaa vastaavansa kohtuullisessa ajassa. Esimerkiksi isomman remontin kohdalla kohtuullisena aikana voidaan pitää 1−2 kuukautta, mikäli ensin tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan mielipide asiaan. Tällöinkin osakkaalle täytyy viivytyksettä kertoa, että hänen ilmoituksensa käsittely on työn alla, mutta arvioitu käsittelyaika on esimerkiksi viisi viikkoa.

Osakas saa aloittaa muutostyön vasta sitten, kun taloyhtiön hallitus on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja näyttänyt sille vihreää valoa.

Asunto-osakeyhtiö voi kieltää osakkaan muutostyön, jos se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Muutostyön voi kieltää vain poikkeustilanteissa, joissa osakas ei pysty esittämään asianmukaista selvitystä siitä, että muutostyö toteutetaan teknisesti hyvän rakennustavan mukaisesti. Jos yhtiö kieltää muutostyön, päätös on perusteltava osakkaalle.

Kai Haarma, OTM, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy