Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko osakas hankkia remonttiinsa itse valvojan?

Lain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Yhtiöllä on myös velvollisuus huolehtia siitä, että muutostyön valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty.

Lain mukaan muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista. Yhtiöllä on siten oikeus valita valvoja, ja osakas joutuu korvaamaan yhtiön valitseman valvojan kohtuulliset kustannukset.

Suuremmissa kunnossapito- ja muutostöissä osakkailla on kuitenkin useimmiten jo oma valvoja, eikä laki estä sitä, etteikö osakkaan valvoja voisi toimia myös yhtiön valvojana. Tämä edellyttää kuitenkin yhtiön suostumusta. Yhtiön on tällöin myös varmistuttava siitä, että osakkaan valvojalla on edellytykset valvoa myös yhtiön ja toisten osakkeenomistajien etua lain edellyttämällä tavalla.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy