Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko oman asunnon ikkunat uusia ennen koko yhtiön ikkunaremonttia?

Jos taloyhtiöön on tulossa ikkunaremontti myöhemmin, kannattaa omaa remonttia harkita huolella.

Tyypillisesti tilanne tulee esiin rivi- tai paritaloyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas tarvitsee luvan ikkunoiden vaihtamiseen. Hallitus voi halutessaan kieltää remontin tai asettaa sille ehtoja.

Osakkaan on remonttia tehdessään huolehdittava, että remontti suoritetaan noudattaen hyvää rakennustapaa. Lisäksi osakkaan kannattaa varmistaa, että asennettavat ikkunat vastaavat yhtiön perustasoa. Ikkunaremontin yhteydessä täytyy teettää myös asbestikartoitus, jos talo on rakennettu ennen vuotta 1994.

Kun taloyhtiöön toteutetaan ikkunaremontti, oman remontin tehnyt osakas tai uusi omistaja joutuvat osallistumaan urakan kustannuksiin. Voi myös olla, että asennetut ikkunat eivät vastaa enää tarkoitustaan, kun remontti toteutetaan, eikä hyvitykselle ole näin ollen perusteita. Näin on myös silloin, kun asennetut ikkunat eivät enää vastaa tuolloin voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Oman ikkunaremontin aloittamista kannattaa siis harkita huolellisesti.

Tommi Leppänen, lakimies, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva