Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko taloyhtiön pihalle laittaa trampoliinin?

Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mihin trampoliini on ajateltu sijoittaa piha-alueella ja onko kyse yksityisestä vai yhtiön yhteisestä piha-alueesta. Myös trampoliinin mallilla on merkitystä.

Kun pohditaan, voiko taloyhtiön pihalle laittaa trampoliinin, täytyy ensin selvittää, millaisesta pihasta on kyse ja kuka pihaa hallinnoi. Pihan hallintaoikeus selviää yhtiöjärjestykseen tutustumalla. Myös trampoliinin mallilla on merkitystä.

Maahan upotettava trampoliini edellyttää maan kaivuutöitä ja siten aina muutostyöilmoitusta, ja joskus myös taloyhtiön lupaa. Jos taas trampoliini on ns. perinteinen eli maan päälle asetettava trampoliini, ei kyseessä ole asunto-osakeyhtiölain mukainen muutostyö, mutta tietyissä tilanteissa siihenkin tarvitaan taloyhtiön lupa.

Olennaista on, millaisesta pihasta on kyse. Asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta piha voi nimittäin tarkoittaa montaa asiaa:

  • osakkaan hallinnassa olevaa pihaa, eli asunnon pihaa, joka on yhtiöjärjestyksessä määritelty osakkaan hallintaan;
  • käyttöoikeuspihaa, eli esimerkiksi asunnon takapihaa, johon kyseisen asunnon osakkailla on käyttöoikeus tai
  • taloyhtiön yhteistä pihaa, joka on kaikkien käytössä.

Mikäli asunnon yhteydessä oleva rajattu piha on yhtiöjärjestyksessä määritelty osakkaan hallintaan, voi osakas halutessaan pystyttää sinne perinteisen, maan päälle laitettavan trampoliinin, eikä taloyhtiön lupaa tarvita. Jos kyse on maahan upotettavasta mallista, täytyy taloyhtiölle tehdä ensin muutostyöilmoitus.

Aidattu vai aitaamaton piha?

Mikäli asunnon yhteydessä oleva käyttöoikeuspiha on rajattu asukkaan yksinomaiseen käyttöön eli kyse on esimerkiksi rivitalon aidatusta takapihasta, ei taloyhtiöltä tarvita lupaa perinteisen trampoliinin pystyttämiseen. Kun piha on aidattu, se on tarkoitettu tietyn asunnon asukkaiden käyttöön ja on kotirauhan suojaamaa aluetta, eivätkä ulkopuoliset voi mennä sinne ilman asukkaan lupaa.

Olisipa kiva laittaa trampoliini pihalle taloyhtiössä! Ennen pystyttämistä täytyy huomioida muutama seikka pihasta ja trampoliinin pystyttämistavasta.

Jos käyttöoikeuspihaa ei ole mitenkään rajattu taloyhtiön yhteisestä piha-alueesta, on myös perinteiselle trampoliinille saatava selvyyden vuoksi lupa taloyhtiöltä. Tämä johtuu siitä, että pihalle on esteetön pääsy eikä se ole selkeästi erotettavissa yhtiön yhteisestä piha-alueesta.

Näissä tilanteissa ei aina ole varmuutta siitä, mihin asunnon käyttöoikeuspiha loppuu ja mistä taloyhtiön yhteinen piha-alue alkaa. Tämä saattaa johtaa siihen, että myös naapuriasuntojen lapset mieltävät yhdellä pihalla olevan trampoliinin yhteisesti käytettäväksi. Vahingon sattuessa korvausvastuut voivat olla epäselvät, jos trampoliinille ei ole ollut lupaa.

Yhteisellä pihalla kannattaa sopia vastuista

Nykyään asuntojen yhteydessä olevat pihat voivat olla niin pieniä, ettei niille mahdu trampoliinia, tai asuntojen yhteydessä ei ole lainkaan pihoja. Tällöin mietitään usein trampoliinin sijoittamista taloyhtiön yhteiselle piha-alueelle.

Jos trampoliini pystytetään yhteiselle pihalle, tarvitaan siihen aina taloyhtiön lupa. Taloyhtiö kiinteistönomistajana nimittäin vastaa siitä, että lasten on turvallista leikkiä taloyhtiön pihalla ja leikkipaikalla.

Jos taloyhtiö antaa luvan, ottaa se jatkossa vastuun trampoliinin kunnosta huolehtimisesta ja käytön ohjeistamisesta. Jos joku loukkaa itsensä, vahingonkärsijä vaatii helposti vahingonkorvausta taloyhtiöltä.

Vahingonkorvausta arvioitaessa tulee huomioida, miksi vahinko on syntynyt. Jos se johtuu siitä, että trampoliinin kunnosta tai turvallisuudesta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, vastuu on taloyhtiön. Jos taas joku satuttaa itsensä sen takia, ettei ole itse noudattanut käyttöohjeita ja trampoliinin kunnossa ei ole moitteita, on vastuu pomppijan itsensä tai hänen vanhempiensa, jos pomppija on lapsi.

Jos osakas saa luvan laittaa trampoliinin yhteiselle pihalle, taloyhtiön ja osakkaan kannattaa tehdä samalla sopimus, jossa osakas sitoutuu huolehtimaan trampoliinin huollosta ja kunnossapidosta, ohjeistamaan trampoliinin turvallisesta käytöstä ja korvaamaan taloyhtiölle mahdolliset vahingonkorvaukset, jotka taloyhtiö joutuu maksamaan jollekin kolmannelle osapuolelle, jos trampoliinin käytöstä aiheutuu vahinkoa.

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen & Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Katriina Sarekoski

Lue myös: Miten taloyhtiön leikkipaikka pidetään turvallisena?

Lue myös: Onhan taloyhtiön yhtiöjärjestys ajan tasalla? Hyvä yhtiöjärjestys vastaa käytäntöä