Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Taloyhtiön autohallissa jotkut asukkaat pitävät paikkaansa tavaravarastona kielloista huolimatta. Miten tulisi menetellä?

Autopaikat on lähtökohtaisesti tarkoitettu yhtiössä autojen pysäköimiseen. Se tarkoittaa sitä, että autopaikkojen käyttäminen kokonaan muussa tarkoituksessa, kuten varastona tai työtilana, on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, ovatko paikat yhtiön vai osakkaan hallinnassa, eli perustuuko paikan käyttäminen vuokrasopimukseen vai osakeomistukseen. Autopaikan tyyppi voi kuitenkin vaikuttaa siihen, missä määrin tavaroiden säilyttäminen on paikalla kielletty.

Esimerkiksi autotallin osakkeenomistaja tai vuokralainen voi hallinta- tai käyttöoikeutensa nojalla yleensä säilyttää tallin perällä pienen määrän sellaista tavaraa, joka ei aiheuta turvallisuusriskejä, ja jonka säilyttämisen autotallissa voi katsoa tavanomaiseksi ja joka edelleen mahdollistaa auton pysäköimisen talliin.

Kyse voi olla esimerkiksi auton renkaista, työkaluista ja vaikkapa suksista. Säilytyksessä tulee ottaa huomioon yleinen siisteys ja järjestys.

Sen sijaan yleisessä autohallissa, jossa autopaikat ovat vieretysten, eikä ylimääräistä tilaa ole, vastaavanlainen tavaran säilytys voi aiheuttaa haittaa autopaikkojen käytölle ja olla siksi kokonaan kiellettyä.

Jos autohalli- tai tallipaikkaa käytetään käyttötarkoituksensa vastaisesti, voi yhtiö puuttua toimintaan. Jos paikka on osakashallinnassa, hallitus voi antaa osakkaalle varoituksen paikan hallintaanotosta paikan käyttötarkoituksen vastaisen käytön takia.

Jos paikka on yhtiön hallinnassa, ja se on vuokrattu käyttäjälle, voi yhtiö mahdollisesti purkaa tai irtisanoa vuokrasopimuksen sillä perusteella, että paikkaa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty. On kuitenkin huomattava, että rikkomuksen tulee olla vähäistä suurempi.

Mikäli autotallin pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen autotalli, ei vähäisten tavaroiden varastoimiseen voida puuttua. Osakkaalle tai vuokralaiselle on myös annettava varoitus ennen hallintaanottopäätöksen tekemistä tai purkuoikeuden käyttämistä.

Osakkaalle tai vuokralaiselle on myös annettava varoituksen antamisen jälkeen mahdollisuus oikaista menettelynsä, eli kohtuullinen aika siivota varastoidut tavarat pois paikalta.

Marina Furuhjelm, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy