Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Naapurin koira pissaa taloyhtiön pihaan, miten asiaan voi puuttua?

Järjestyslaki säätelee myös koiran ulkoilua ja etenkin jätöksiä. Omistaja on velvollinen keräämään jätökset, mutta koiran pissaaminen voi olla myös tavanomaista elämää eikä sääntörikkomus.

Jos naapurin koira pissaa taloyhtiön pihaan, se voi aiheuttaa harmia muille asukkaille. Koiran omistajalla tai haltijalla on järjestyslain perusteella velvollisuus huolehtia siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Laissa säädetään koiran jätöksiin liittyen kuitenkin vain koiran kiinteästä ulosteesta, ei koiran virtsasta. Koiran omistaja tai haltija on siis velvollinen keräämään koiransa kiinteän ulosteen pois taloyhtiön piha-alueelta. Järjestyslain tahallinen rikkominen merkitsee järjestysrikkomusta, josta voi seurata rangaistuksena rikesakko.

Taloyhtiössä voidaan myös päättää, että taloyhtiön piha-alueelle asetetaan kyltti, joka kieltää koirien tarpeillaan käyttämisen pihalla. Kieltomerkistä päättää hallitus. Koska kaikki eivät tiedä lakiin kirjatusta velvollisuudesta, voi kyltti olla käytännössä hyödyllinen.

Jos kyltti kieltää kokonaisuudessaan koiran tarpeillaan käyttämisen yhtiön piha-alueella, tulee kuitenkin huomioida se, ettei omistaja voi aina kontrolloida esimerkiksi sitä, mihin koira virtsaa.

Jos asukkaan koira, kylteistä huolimatta, virtsaa tai ulostaa ennen kuin piha-alueen ulkopuolelle on päästy, on kyse enemmänkin tavanomaisesta elämästä kuin varsinaisesta taloyhtiön sääntöjen rikkomisesta. Jos asukas jättäisi toistuvasti koiran kiinteää ulostetta yhtiön piha-alueelle ja yhtiö joutuisi tilaamaan sen takia ylimääräisen siivouspalvelun, voisi asukkaalle muodostua korvausvastuu siivouskuluista.

Ennen siivouspalveluun turvautumista kannattaa kuitenkin kehottaa koiran ulkoiluttajaa siivoamaan jätökset määräaikaan mennessä sillä uhalla, että palvelu tilataan ja kulut laskutetaan. Tällaisessa tilanteessa täytyy lisäksi muistaa, että yhtiön täytyy voida todistaa, kuka asiasta on vastuussa.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Lue lisää: Saako kissaa pitää vapaana taloyhtiön pihassa?

Lue lisää: Koira taloyhtiössä – nämä taidot kannattaa opetella naapurisovun takia

Lue myös: Myös lemmikit saavat asua taloyhtiössä, mutta entä jos ne ärsyttävät?