Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Saako kissaa pitää vapaana taloyhtiön pihassa?

Kissaa saa pitää vapaana myös taloyhtiön pihalla. Jos kissasta on häiriötä, kannattaa tarvittavia toimenpiteitä harkita tilanteen mukaan. Tärkeintä on keskustella omistajan kanssa.

Moni miettii, saako kissaa pitää vapaana, kun järjestyslain mukaan koira on pidettävä taajamassa kytkettynä. Kyseinen lain säännös ei kuitenkaan koske kissaa, eli kissaa saa pitää vapaana taajama-alueella.

Kissan omistajan on kuitenkin pidettävä huolta siitä, ettei kissa pääse eräille järjestyslaissa luetelluille alueille. Nämä alueet ovat kuntopolku tai muu sen kaltainen juoksurata, yleinen uimaranta, lasten leikkipaikaksi varattu alue, toriaikana tori ja yleiseen käyttöön kunnostettu latu tai urheilukenttä, jollei eläinten päästäminen alueelle ole erikseen sallittua. Käytännössä vapaana kulkevan kissan kulkua voi kuitenkin olla mahdotonta valvoa ja rajoittaa.

Jos kytkemätön kissa aiheuttaa häiriötä taloyhtiössä, on tarvittavia toimenpiteitä harkittava tilanteen mukaan. Jos kissa esimerkiksi tekee tarpeensa lasten hiekkalaatikkoon, voi ongelman voi ratkaista hiekkalaatikon kannella. Jos kissan omistaja on tiedossa, kannattaa häiriöstä ilmoittaa omistajalle.

Lue lisää: Lemmikit kuuluvat taloyhtiöön, mutta entä jos ne ärsyttävät?

Jos häiriö ilmoituksesta huolimatta jatkuu ja tilanne on järjestyslain vastainen, voi asiasta olla yhteydessä poliisiin. Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista ja voi antaa järjestyslain rikkomisesta omistajalle rikesakon. Jos kytkemätön kissa aiheuttaa vahinkoa, vastaa omistaja vahingon korvaamisesta.

Vapaana olevan kissan voi ottaa kiinni, mutta eläintä tulee kohdella hyvin. Jos kissan omistaja on tiedossa, tulee kissa palauttaa ensisijaisesti hänelle, ei löytöeläintaloon. Löytöeläintalo on tarkoitettu irrallaan tavatuille eläimille, joille ei ole järjestettävissä muuta hoitopaikkaa.

Jos eläimen pidossa on selkeitä eläintensuojelullisia ongelmia, esimerkiksi kissa näyttää nälkiintyneeltä tai on kovalla pakkasella ulkona, on syytä ottaa kissa lämpimään ja olla yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen, eli kunnan eläinlääkäriin.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy