Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Onko taloyhtiöllä velvollisuus järjestää korjaustöitä tekeville sosiaalitila?

Taloyhtiön ja urakoitsijan kannattaa sopia, että urakoitsija vastaa sosiaalitilojen järjestämisestä isomman hankkeen aikana.

Kun taloyhtiö tilaa urakoitsijalta korjaustöitä, taloyhtiö ja urakoitsija solmivat urakkasopimuksen.

Usein urakkaan sovelletaan myös rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Niiden mukaan ns. työmaapalveluihin kuuluu tarvittavien varasto-, toimisto- ja työskentelytilojen sekä työntekijöiden sosiaalitilojen järjestäminen, jos urakan kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu.

Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään myös työmaapalveluista vastaava urakoitsija. Ellei työmaapalveluista vastaavaa urakoitsijaa ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista. Näin ollen taloyhtiö ja urakoitsija voivat sopia siitä, että urakoitsija vastaa sosiaalitilojen järjestämisestä. Usein taloyhtiön kannattaa toimia näin.

Aki Rosén, varatuomari, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy