Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Voiko hallitus kieltäytyä ottamasta osakkaan asiaa yhtiökokouksen esityslistalle?

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Käsiteltäväksi vaadittava asia tulee mainita vaatimuksessa selkeästi. Jos kokouskutsut on jo toimitettu, vaatimusta ei voida liittää tämän kokouksen kutsuun, mutta se tulee käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous on yleistoimivaltainen elin ja käsiteltävät asiat ovat laajoja. Seuraavat asiat voivat rajoittaa osakkaan oikeutta saada asiansa yhtiökokouksen käsiteltäväksi: Asian täytyy kuulua asunto-osakeyhtiön toimialaan ja yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin. Käsiteltävä asia ei saa kuulua sen enempää hallituksen kuin isännöitsijänkään yksinomaiseen toimivaltaan. Jo päätettyä asiaa ei voi vaatia uudelleen käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.


Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy