Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Kuka saa lukea taloyhtiön sähkölukon kulkutiedot?

Lukitusjärjestelmästä tehdään rekisteriseloste, johon kirjataan, kuka tietoja saa lukea.

Sähköiset kulunhallintajärjestelmät keräävät informaatiota, joka on tarpeen tullen luettavissa lukkojärjestelmästä.

Kertyvistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota koskevat henkilötietolain säännökset. Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän, eli tässä tapauksessa taloyhtiön, on ennen rekisterin muodostamista mietittävä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee laatia henkilötietolain mukainen rekisteriseloste jo ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Usein yhtiöt tulevat siihen lopputulokseen, että järjestelmää ja tietoja tarvitaan erityisesti rikosten selvittämiseksi. Tämä kirjataan lukitusjärjestelmästä tehtävään rekisteriselosteeseen.

Näin ollen vain poliisi tai muu esitutkintaviranomainen olisi oikeutettu käymään läpi lukkoihin kerääntynyttä tietoa. Yhtiökokous ei voi valtuuttaa esimerkiksi isännöintiä tutkimaan lokitietoja.

Annika Kemppinen, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy