Täältä löydät taloyhtiöaiheiset lakikysymykset ja juristien vastaukset.

Jos osakkaan remontissa löytyy asbestia, maksaako asbestityön osakas vai taloyhtiö?

Asbestikartoituksen ja asbestipurkutyön maksaa se, joka ryhtyy korjaus- tai rakennushankkeeseen. Osakkaan omassa remontissa kustannukset kuuluvat osakkaalle.

Asbesti on terveydelle haitallinen aine, mikäli sitä pääsee pölyämään ilmaan esimerkiksi kiinteistön rakenteita purettaessa. Suomessa asbesti kiellettiin vuonna 1994, ja tämän myötä uudistunut asbestilainsäädäntö astui voimaan 1.1.2016.

Uuden lainsäädännön mukaan asbestikartoitus tulee tehdä kiinteistön purettavissa materiaaleissa, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoitus tulee tehdä aina ennen asbestinpurkutyötä ammattilaisen toimesta.

Asbestikartoituksen tilaa ja maksaa se, joka ryhtyy korjaus- ja rakennushankkeeseen. Esimerkiksi osakkaan omassa kylpyhuoneremontissa osakkeenomistaja on se taho, joka korjaus- ja rakennushankkeeseen ryhtyy. Isännöitsijän tulisi asettaa yhdeksi osakkaan muutostyön ehdoksi sen, että asbestikartoitus tulisi tehdä. Kopio asbestikartoituksesta tulisi myös toimittaa taloyhtiölle. Kartoitusraportti on kuitenkin osakkaan omistama silloin, kun osakas sen tilaa ja maksaa.

Mikäli purettavista materiaaleista löytyy asbestia, tehdään purkutyö asbestipurkutyönä. Osakas maksaa myös nämä kustannukset silloin, kun on kyse osakkaan muutostyöstä. Osakas vastaa myös siitä, että purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeiden mukaisesti. Purkutyön saa toteuttaa vain asbestipurkutyöluparekisterissä oleva siihen pätevä toimija.

Marina Furuhjelm, asianajaja, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy