Mitä isännöitsijä tekee? Tällä palstalla on isännöintiaiheisia kysymyksiä vastauksineen.

Mistä asioista isännöitsijä saa päättää itsenäisesti?

Isännöitsijällä on velvollisuus toimia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että isännöitsijän oikeus tehdä päätöksiä yhtiön puolesta rajoittuu rutiiniasioihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi laskujen maksaminen ja pienten korjaustöiden tilaaminen.

Usein hallitusten jäsenillekin on epäselvää, mitä isännöitsijän päätösvaltaan kuuluu. Se täytyy määritellä jokaisessa yhtiössä erikseen, koska taloyhtiöt ovat erilaisia. Suuressa taloyhtiössä juokseviin asioihin saattaa kuulua euromääräisesti suurempien tilausten tekeminen kuin pienemmässä.

Hallituksessa kannattaa sopia vuosittain hankintarajoista, joiden puitteissa isännöitsijä toimii. Samoin isännöintisopimuksessa oleva tehtäväluettelo on hyvä käydä läpi aika ajoin.

Sekä isännöitsijän että hallituksen kannattaa nostaa toimivaltuuksiin liittyvät kysymykset rohkeasti esille. Epävarmuus hankaloittaa turhaan molempien osapuolten työtä.

Kysymykseen vastasi asianajaja ja toimitusjohtaja Kai Haarma Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

Lue lisää: Tiedätkö, mitä kaikkea isännöintiin lain mukaan kuuluu?