Tiedätkö, mitä kaikkea isännöintiin lain mukaan kuuluu?

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 31.1.2020
Kuvaaja: Aleksi Poutanen

Lakimääräinen isännöinti sisältää hallintoa, taloutta ja kiinteistön ylläpidon palveluja, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Isännöintiliitto on laatinut kansantajuisen kuvauksen isännöinnin tehtävistä. Muistakin kuin lain vaatimista palveluista voidaan sopia.

Isännöinnin tehtävät on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa, mutta käytännössä työnkuva on monelle epäselvä. Helpottaakseen taloyhtiöiden hallituksia ja taloyhtiömaailmasta kiinnostuneita ymmärtämään, mitä isännöinti tekee ja mitä siltä voi odottaa, Isännöintiliitto laati lakimäärisen isännöinnin tulkinnan. Se kertoo isännöinnin tehtävistä kansantajuisesti.

– Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöinti johtaa taloyhtiön hallintoa ja taloutta sekä organisoi ja huolehtii kiinteistön ylläpidosta. Isännöinnin tehtävät on kuitenkin määritelty laissa hyvin lyhyesti ja yleisellä tasolla. Tulkinta tuo lain arjen tasolle, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Ytimekkäästi määriteltynä isännöinnin tehtäviin kuuluvat hallinnon ja talouden johtaminen sekä muut kiinteistön ylläpidon palvelut.

Laaja tehtäväkenttä jää kuitenkin helposti epäselväksi.

Käytännössä isännöinnin työhön kuuluu kaikkea asukasviestinnästä suurten korjaushankkeiden projektinjohtamiseen. Myös viranomaisyhteistyö, taloyhtiöiden talousarviot, kirjanpito ja osakkaiden remontit näkyvät isännöinnin työpöydällä.

Isännöintiliitto edustaa isännöintiä ammatikseen tekeviä. Asunto-osakeyhtiölaki kuitenkin velvoittaa myös niin sanottuja omatoimi-isännöitsijöitä, jotka hoitavat oman taloyhtiönsä asioita muun työnsä ohessa.

Tärkeintä on sopiminen

Laintulkinta auttaa taloyhtiöiden hallituksia palveluiden vertailussa, ostamisessa ja niistä sopimisessa. Usein isännöinniltä ostetaan lakimääräistä laajempaa palvelua. Laajemmat palvelut voivat olla esimerkiksi teknisiä, juridisia tai viestinnällisiä asiantuntijapalveluja, joita voidaan ostaa vaikkapa vain suuremman korjaushankkeen ajan.

Tärkeää onkin, että näistä palveluista sovitaan erikseen. Kaikki lisäpalvelut eivät automaattisesti kuulu sopimukseen, ja toisaalta lakimääräisistäkin tehtävistä voidaan poiketa, jos ne kirjataan huolella sopimukseen.

Kun halutaan tietää, mitä nimenomaan meidän taloyhtiömme isännöintiin kuuluu, pitää kaivaa esille oma isännöintisopimus.

– Kun halutaan tietää, mitä nimenomaan meidän taloyhtiömme isännöintiin kuuluu, pitää kaivaa esille oma isännöintisopimus. Jos oma sopimus jättää palvelun sisällön avoimeksi, saa Isännöintiliiton laatimasta tulkinnasta apua. Selkeys palvelun sisällöstä on niin taloyhtiön kuin isännöintiyrityksenkin etu. Ostetusta palvelusta on taloyhtiössä syytä kertoa osakkaille ja asukkaille, jotta isännöintiin liittyviltä oletuksilta ja väärinkäsityksiltä vältytään, Sallmén sanoo.

Lakimääräisen isännöinnin tulkinta ei ota mitään kantaa isännöintipalvelun hinnoitteluun, koska jokainen yritys määrittelee hinnat itse tahollaan, Sallmén muistuttaa. Palkkio on ostajan ja myyjän välinen sopimuskysymys, johon laki ei ota ylipäänsä mitään kantaa.

Lue lisää: Millainen on hyvä isännöintisopimus?

Isännöinti hoitaa myös asioita, joita muut eivät hoida

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan ihmiset eivät ylipäänsä tiedä, mitä isännöinti tekee ja mitä siltä voi odottaa. Hän toivoo, että lain tulkinta auttaa havainnollistamaan isännöinnin työnkuvaa.

Hän muistuttaa, että isännöinti hoitaa paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät lain ja sopimusten mukaan kuulu sille.

– On paljon asioita, jotka valuvat isännöitsijän työpöydälle, koska kukaan muukaan ei hoida niitä. Isännöitsijä auttaa yksinäistä vanhusta, ratkoo naapuririitoja ja auttaa kiinteistönvälittäjää, Koro-Kanerva havainnollistaa.

Lue myös: Asukkaiden sosiaaliset ongelmat työllistävät hallitusta ja isännöintiä

Asiakkaiden eli taloyhtiöiden hallitusten sekä osakkaiden ja asukkaiden toiveet ja tarpeet muuttuvat muun muassa lainsäädännön ja asumisen trendien mukaan, ja isännöinnillä pitäisi olla mahdollisuus vastata niihin. Tällä hetkellä pinnalla ovat esimerkiksi energiatehokkuus sekä talousosaaminen korjausvelan ja suurten taloyhtiölainojen takia.

– On tärkeää, että isännöitsijä voisi keskittyä asiantuntijatyöhön ja taloyhtiön hoitamiseen. Asiakkaiden tulisi tietää, kehen kulloinkin otetaan yhteyttä, Koro-Kanerva sanoo.

Usein oikea ja taloyhtiön asiat tunteva taho on kiinteistösihteeri tai asiakaspalvelu. Monessa pienemmässä, taloyhtiön sisäisessä asiassa voi olla yhteydessä hallitukseen. Huolto taas hoitaa esimerkiksi kiireelliset vahingot.

Koko lakimääräisen isännöinnin tulkinta on luettavissa Hae isännöintiä -verkkopalvelussa.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Palvelut Taloyhtiön johtaminen