Mitä isännöitsijä tekee? Tällä palstalla on isännöintiaiheisia kysymyksiä vastauksineen.

Miten isännöinnin laatua valvotaan?

Isännöinnin laatua valvoo Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Laadusta kertovia ISA-merkkejä myönnetään sekä yrityksille että yksittäisille isännöitsijöille.

Yritysten kohdalla arvioidaan koko toiminnan laatua. Yrityksen auditoi puolueeton, ulkopuolinen taho. Auditoinnissa tarkastellaan yrityksen toimintatapoja, niiden kehittämistä ja vastuullisuutta.

Myös yksittäinen isännöitsijä voi hakea ISA-auktorisointia. Isännöitsijän pitää täyttää pätevyysvaatimukset ja läpäistä tentti.

Sekä yritysten auditoinnit että isännöitsijöiden tentit uusitaan tietyin väliajoin. ISA-yhdistyksen tavoitteita ovat muun muassa isännöinnin laadun nostaminen ja alan osaamisen lisääminen.

Kysymykseen vastasi Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n asiamies Antti Kumpulainen.