Asuntojen kosteustarkastajille tulee tiukat pätevyysvaatimukset

Kirjoittanut Kotitalon toimitus 18.2.2019
Pätevä ammattilainen osaa hoitaa parhaiten vesivahingon ja kosteusvaurion.

Asuntojen terveyshaittojen valvontaa parannetaan: maaliskuun alusta alkaen arvioijille tulee selvät pätevyysvaatimukset.

Terveyshaittojen arviointiin tulee maaliskuusta alkaen valtakunnallisesti yhdenmukaiset kriteerit. Asiantuntijana voi jatkossa toimia vain, jos pystyy osoittamaan pätevyytensä.

Uuden lain tarkoitus on, että rakennusten ongelmiin puututaan nykyistä nopeammin. Lailla halutaan estää tehokkaammin asukkaille koituvia terveyshaittoja. Ideana on parantaa arvioinnin tasoa niin, että asuntojen korjaamistyöt voidaan kohdentaa nykyistä paremmin.

Julkinen rekisteri

Asiantuntijana toimiminen edellyttää henkilösertifiointia valtakunnalliseen julkiseen järjestelmään, josta muun muassa kiinteistön omistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan pätevyyden.

Kunnat eivät enää arvioi ja hyväksy terveyshaittojen tarkastajia vaan sen tekee valtakunnallinen sosiaali- ja terveysministeriön määräämä taho. Jos terveyshaittojen asiantuntija ei täytä edellytettyjä vaatimuksia tai hän laiminlyö toistuvasti tehtävän vaatimuksia, hänet poistetaan rekisteristä.

Parannus usein asiantuntijapalveluita tilaavien kannalta

Vaikka uudistus vaikuttaa vain byrokraattiselta, sille on selvä tarve. Julkista pätevyystietojärjestelmää ei ole aiemmin ollut tiuhaan asiantuntijapalveluita tilaavien käytössä – esimerkiksi kiinteistöjen omistajien tai isännöitsijöiden. Myös työsuojeluviranomaiset edellyttävät usein työnantajia selvittämään rakennusten terveydelliset olosuhteet.

Pätevyysvaatimusten valmistelussa on sovitettu yhteen rakennusterveysasiantuntijoiden ja rakennusalan tarpeita kosteus- ja homevaurioihin ja muihin sisäilmaongelmiin liittyen.

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kosteusvaurio