Home-epäilyyn on tartuttava viipymättä

Kirjoittanut Taiga Häkkilä 22.5.2023
Kosteusvauriot, homevauriot ja sisäilmaongelmat menevät helposti sekaisin taloyhtiöissä.

Asunnon homevaurion korjaaminen kuuluu pääsääntöisesti taloyhtiön kunnossapitovastuulle.

Mitä osakkaan kannattaa tehdä, jos hän epäilee asunnossaan olevan hometta, Heikkilä & Co -asianajotoimiston asianajaja Sirpa Otsola?

Osakkaan kannattaa ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään ja hallitukseen, jotka arvioivat tilanteen. Tarvittaessa isännöitsijä tai hallitus tilaa selvitystyöhön asiantuntijan ja teettää kiireelliset korjaustyöt.

Taloyhtiön velvollisuus on selvittää viipymättä vaurion laajuus, korjaustapa ja korjauskustannukset. Homevaurion korjaaminen kuuluu pääsääntöisesti yhtiön kunnossapitovastuulle, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty tai ellei osakas ole omalla toimillaan aiheuttanut vauriota. Riippuen vaurion laajuudesta ennen korjauksen suorittamista, asiaa joudutaan usein käsittelemään yhtiön hallituksessa ja yleensä myös yhtiökokouksessa.

Mitä voi tehdä, jos taloyhtiön hallitus ei reagoi home-epäilyyn?

Asukas voi hankkia omakustanteisesti rakennusteknisen selvityksen ja vaatia kulujen korvaamista hallitukselta. Jos asukas epäilee terveyshaittaa, voi hän pyytää kunnan terveystarkastajaa suorittamaan tarkastuksen ja velvoittamaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas voi teettää huoneistossaan yhtiön vastuulla olevan kiireellisen kunnossapitotyön yhtiön kustannuksella vain, jos se on tarpeen lisävahingon välttämiseksi. Lisäksi osakas voi teettää yhtiön kustannuksella sellaisen kunnossapitotyön, jonka tekemättä jättämisestä aiheutuisi osakkaalle vähäistä suurempaa haittaa, ja jonka suhteen yhtiö ei ole ryhtynyt viivytyksettä riittäviin toimiin.

Onko taloyhtiöllä vahingonkorvausvastuu?

Asunto-osakeyhtiö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen osakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Kysymys on käytännössä siitä, että hallituksen jäsenten enemmistö vastustaa korjaustoimiin ryhtymistä, vaikka on olemassa selvä selvitys siitä, että korjausvastuu on yhtiöllä. Hallituksen enemmistö menettelee tällöin tuottamuksellisesti ja korvausvastuu syntyy yhtiölle. Yhtiön on osoitettava toimineensa huolellisesti vapautuakseen vastuusta. Korvausvaatimus voidaan kohdistaa myös hallituksen jäseneen, mutta silloin korvauskynnys on hyvin korkealla.

Taiga Häkkilä

Kirjoittaja: Taiga Häkkilä

Haluan tuoda asumisen aiheita monipuolisesti esille. Toimittajana innostun erityisesti arkisista vinkeistä ja yhteisöllisistä tarinoista. Taiga Häkkilä työskenteli Kotitalo-median verkkotuottajana toukokuuhun 2023 asti.

Katso kaikki sisällöt kirjoittajalta Taiga Häkkilä →

Katso kaikki jutut samasta aiheesta

Kosteusvaurio Vesi